אאא

רוב החרדים לא מתייחסים ליום העצמאות כיום חג וליום השואה כיום אבל: מחקר נרחב היקף שמתפרסם היום (שני) מגלה, כי 83 אחוזים מהחרדים אינם סבורים כי יום העצמאות הוא חג. באשר ליום השואה לעומת זאת, יורד ל-64% שיעור החרדים הסבורים כי זהו אינו יום אבל.

לקראת יום העצמאות, עיבדו במרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות נתונים מתוך מחקר רחב היקף שעוסק באוכלוסייה החרדית, במסגרת התכנית ל'חרדים בישראל' במכון, מהם עולה כאמור כי רק 8 אחוזים מהחרדים שהשתתפו במחקר "הסכימו מאוד" עם הקביעה שיום העצמאות הוא יום חג, ו9% נוספים השיבו כי הם "די מסכימים" לקביעה זו. לעומתם, כאמור, 47% השיבו כי הם כלל לא מסכימים עם האמירה הזו, ו-16% אמרו כי הם "לא כל כך מסכימים".

הנתון המעניין במחקר זה, הוא כי ישנם הבדלים ברורים בין העדות השונות בציבור החרדי, כאשר הזדהות חלקים בציבור החרדי-ספרדי עם ימים אלו, עולה על זו של הציבור החרדי-אשכנזי: בעוד שעבור יותר מ-30% מהחרדים הספרדים יום העצמאות הוא יום חג, רק 12% מהחרדים האשכנזים תופסים אותו כך.

 דעתו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל על היחס הראוי ליום העצמאות

ולגבי יום השואה: בעוד שרק 26 אחוזים מהאשכנזים השיבו כי הוא יום אבל עבורם, כמחצית מהספרדים - שרוב אבותיהם לא חוו את מוראות השואה - כן רואים את יום השואה כיום אבל.

בחלוקה לפי חתך גיל, סווגו החרדים שהשתתפו במחקר לארבע קבוצות גיל: 18-24, 25-44, 45-54 ו-55 והלאה. מהתושבות עולה, כי המבוגרים מזדהים מעט יותר עם חגיגיות יום העצמאות ועם האבל שביום השואה, לעומת הצעירים.

המחקר, וסך נתוניו, מבוססים על מדגם מייצג של האוכלוסייה החרדית, שנערך בקרב 1,010 משתתפים.