אאא

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, יעקב וכטל, מזהיר את הציבור מפני סכנת שימוש במוצר פותח סתימות מהיר דגם "ציקלון" הנמכר באריזת פלסטיק של 1 ק"ג, תוצרת "פלס קלינר", בשל ליקויים חמורים שנמצאו בו.

בבדיקות שערך הממונה על התקינה, באמצעות מכון התקנים, נמצא כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו ועלול לסכן את המשתמשים בו בשל הליקויים החמורים אשר נמצאו בבדיקה. 

בין הליקויים שנמצאו, ליקויים באריזת המוצר: אריזה לא אטומה ולא יציבה כימית; האריזה אינה מסוג אריזת קשת-פתיחה לילדים, כנדרש באריזות לחומרים מסוכנים. כמו כן נמצאו ליקויים בסימון המוצר: חסרות הוראות שימוש ובטיחות ו/הוראות עזרה ראשונה, חסר סמל אופייני לקבוצת הסיכון, חסר ההרכב הכימי של המוצר.

לפיכך, מתבקש הציבור להימנע מקניית המוצר, לבדוק הימצאותו בבית ולהרחיקו משימוש ילדים. יצוין, כי מוצר זה עלול להימצא למכירה בעסקים שונים, והממונה על התקינה מפעיל סמכויותיו על פי חוק התקנים, כנגד העוסקים המעורבים בהפצת המוצר.

הממונה מדגיש כי על פי חוק התקנים, אין לייצר, למכור ולייבא מוצר שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו. "מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מבצע בדיקות שוטפות ויזומות על מוצרים עליהם חל תקן רשמי, כאשר מי שנימצא שאינו עומד בהוראות התקן הרשמי צפוי לסנקציות הן במישור המנהלי והן במישור הפלילי", נמסר ממשרד הכלכלה.