אאא

ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מבשרים כי מעתה בתי עסק יחויבו להודיע טרם ביצוע העסקה האם יש מקום שהוא אינו מספק אליו שירות הובלה או כל שירות אחר מטעמו. זאת על פי התקנות החדשות שנעשו לאחר פנייתה של ח"כ שולי מועלם אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן שערכה את התקנות, התקנות נחתמו ע"י שר הכלכלה ח"כ אלי כהן.

מטרת התיקון היא להביא לכך שכל צרכן ידע בטרם רוכש את המוצר או השירות, כי בעל העסק יוכל לספק לו את המוצר או השירות לביתו, ולא יטיל לאחר הקניה הגבלות שונות לעניין ההובלה או השירות. הסובלים הגדולים מכך הם תושבי יו"ש שבתי עסק רבים אינם מוכנים להעניק להם שירות למרות שהתחייבו לכך במעמד הקנייה.

על פי התקנת, הצגת מדיניות ההובלה או השירות בבית העסק תיעשה ע"י הצבת שלט ליד כל קופה, במקום בולט לעין ויפרט את עיקרי מדיניות שירות ההובלה או השירות. גודל השלט יהיה לפחות בגודל דף A4 ובראש השלט תופיע כותרת "עיקרי מדיניות שירות הובלה / שירות".

בנוסף, בחוזה בכתב / טופס הזמנה – פירוט מדיניות ההובלה או השירות יהיה באותיות וספרות ברורות וקריאות ובמקום בולט לעין.

בעסקת מכר מרחוק – על העוסק לגלות לצרכן בשלב השיווק מרחוק, פירוט מדיניות ההובלה או השירות יהיה באותיות וספרות ברורות וקריאות ובמקום בולט לעין. בשיחת טלפון – יגלה העוסק לצרכן את פירוט מדיניות ההובלה או השירות בשיחה הטלפונית.

התקנות יכנסו לתוקף תוך 3 חודשים מיום פרסומן.

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מסר: "לא קביל בעיני שצרכן שרוכש מוצר או שירות מתוך הבנה שהם יסופקו במקום פלוני, יגלה רק לאחר השלמת העסקה כי העוסק אינו מוכן לספק את המוצר או השירות בטענות מפתיעות שונות הקשורות לאופי אותו מקום. עלינו כרגולטור, לדאוג לכך שכאשר מקום הספקת המוצר או מתן השירות מהווה שיקול לביצוע העסקה, העוסק יעמיד בפניו באופן ברור כל מידע רלבנטי לכך, ובמיוחד יציין בפני הצרכן באיזה מקומות הוא אינו מתחייב להוביל מוצר או לספק שירות. סחר הוגן מושתת בין היתר על מניעת הפתעות לא נעימות לאחר ביצוע העסקה".