אאא

בעשור האחרון עברה שכונת נווה יעקב בירושלים מהפך, כאשר נהירת משפחות חרדיות להתגורר במקום שינתה את צביונה של השכונה.

בעקבות גידול במספר הילדים נוצר צורך לפתוח ת"ת נוסף שייתן מהנה הולם לילדי האברכים. בעידודם הנמרץ של רבני השכונה ורבני דגל התורה בירושלים, נוסד תלמוד תורה "תורה ודעת".

כנס הייסוד נערך במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בראשות רבני השכונה ובמעמד ההורים, שם נשאו רבני השכונה דברי ברכה והוקרה למנהלי הת"ת על פעלם לצורך המשך התפתחותה המהירה והגדולה והרחבת גבולות הקדושה בשכונה.

במעמד הוקרא מכתב ברכתו של הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, אליו הצטרפו בחתימת ידם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין.