אאא

לקראת תחילת עונת הרישום לישיבות הגדולות, שוררת מדי שנה אי ודאות בקרב תלמידי הישיבות קטנות, כאשר התחרות והמתח, הן בין הבחורים והן בקרב ראשי הישיבות והמנהלים, גורמת לירידה בלימוד וחוסר התמדה מצד התלמידים, בזמן הקיץ בעולם הישיבות.

בשנים האחרונות הוציא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל מכתב מיוחד בו הוא פונה לראשי הישיבות הגדולות ומורה על הגבלת זמני המבחנים.

השנה, הגיעו ועד ראשי הישיבות למעונו של ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, וביקשו מראש הישיבה להוציא מכתב לעמוד על המשמר כדי למנוע את התחרות שפוגעת בתלמידים.

הבוקר ב'יתד נאמן' מתפרסם מכתב בעניין שנכתב על ידי ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.

"זמן קיץ תשע"ח. פניה למע"כ ראשי הישיבות הגדולות בארץ הקודש, כדי לחזק את למוד התורה בישיבות לצעירים, הננו להודיע על הצורך לשמור על מועדי מבחני הכניסה לישיבות הגבוהות, אשר בשנה זו הם כדלהלן: לכלל הישיבות מיום רביעי כ"א בתמוז והלאה. לישיבות המיוחדות לבני עדות המזרח מיום רביעי י"ד בתמוז. ויתברכו בזה בברכת 'ברוך אשר יקים דברי התורה הזאת'".