אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת כ' באייר תשע"ח, שבת פרשת בהר

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:43, יציאה 20:03

תל אביב - כניסה 19:02, יציאה 20:05

מודיעין עילית - כניסה 19:02, יציאה 20:04

אלעד - כניסה 19:02, יציאה 20:04

בית שמש: כניסה 18:45, יציאה 20:02

חיפה - כניסה 18:55, יציאה 20:05

צפת - כניסה 19:02, יציאה 20:04

באר שבע - כניסה 19:01, יציאה 20:03

בעולם:

פריז - כניסה 20:52, יציאה 22:07

לונדון - כניסה 20:13, יציאה 21:30

ניו יורק - כניסה 19:37, יציאה 20:42

אומן - כניסה 20:00, יציאה 21:15