אאא

איום בהליכה לבג"ץ נגד ראשי הערים החרדיות: בניגוד לחוק וחרף החלטת בג"ץ, הרשויות החרדיות אינן מעבירות את התקציבים המיועדים לטיפול בילדים נכים, כך טוען יו"ר התנועה להגינות שלטונית עו"ד מרדכי איזנברג.

הפרשה כולה נחשפה, כך נודע, בעקבות פרשת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית והעתירה לבג"צ שהגישו הורי הילדים נגד העירייה והעומד בראשה מאיר רובינשטיין. במסגרת פרסום הפרשה ביצע עו"ד איזנברג תחקיר אודות התנהלות הרשויות החרדיות כלפי ילדי החינוך המיוחד והתברר כי הפרשה רחבה וחמורה בהרבה ממה שהיה נראה בתחילה.

במכתב דחוף ששיגר השבוע לראשי הרשויות החרדיות מתריע איזנברג מפני אי-עמידת הרשויות בהוראות החוק והפרת החלטות שיפוטיות ובהם החלטת בג"ץ מחודש פברואר 2018.

במכתבו כותב עו"ד איזנברג את הדברים הנוקבים הבאים במכתב שתכנו הגיע לידי 'ככר השבת': "למרבה הצער, על אף שהובררה מעל לכל ספק, המסגרת החוקית המטילה חובה מוחלטת על הרשות המקומית לתקצב את תלמידי החינוך המיוחד בשיעור שנקבע בחוזר מנכ"ל, בכל אופן בעירכם אין תקציבים אלו משולמים במלואם, באופן הפוגע בשירותים להם זכאים תלמידי החינוך המיוחד על פי חוק. בכך נפגעת התפתחות ילדים אלו באופן חמור כמעט ללא תקנה".

"ראשי ערים הפועלים כך, עושים זאת מפני שהם יכולים... מפני שאין להורי ילדים אלו גב פוליטי או קהילתי מגובש. הם אינם גוף שיכול לדרוש את המגיע לו במערכת הפוליטית העירונית... עוד רעה חולה היא התלות הכמעט מוחלטת של ראשי המוסדות או ראשי העמותות בהחלטות השלטון העירוני, בראש ובראשונה בשיבוץ התלמידים ולאחר מכן בתקציבים ובשירותים העירוניים".

"עוד נודעה שיטה לפיה הרשות המקומית משתמשת בכוחה השלטוני בכדי לאנוס ולאלץ מנהלי המוסדות (אשר כאמור תלויים בהם) לחתום על כתב ויתור בו מוותרים הם על חובות עבר ואף על השוטף מכאן ולהבא ובלבד שיקבלו חלק מן התקציב אשר כאמור כולו מחויב עפ"י חוק (!) מיועד עבור צרכי התלמידים ומשכך לא ניתן לוותר על העברת הכספים ליעדם.

"ראש עיר הנוהג כך, גוזל למעשה את ילדי החינוך המיוחד בעירו (!) תוך הסברי כזב, ומפנה את פירות הגזלה לקהלים שהוא חפץ ביקרם משום תמיכתם הפוליטית. לא, לא היה זה בסדום, היה זה בעיר חרדית בישראל", קובע עו"ד איזנברג.

"מסתבר איפה כי ראשי הרשויות החרדיות והנהלת משרד החינוך ייאלצו בקרוב להתייצב בפני שופטי בג"צ ולהסביר הכיצד יתכן שדווקא הערים החרדיות נמנעות במשך שנים מלהעביר את התקציבים המחויבים בחוק לאוכלוסיה הכי חלשה ונחשלת – ילדים נכים"

בשיחה עם 'כיכר השבת' אומר עו"ד איזנברג כי "מצער ומאוד מפתיע להיווכח הכיצד ברשויות חרדיות מתנכרים לצרכיהם של ילדי החינוך המיוחד הנזקקים יותר משאר הילדים לטיפולים משלימים ומשקמים".