אאא

ב'בית היהודי' עמלים בימים אלו על בחינת מצבם בנוגע להעברת פסקת ההתגברות במליאת הכנסת כבר ביום רביעי. במצב הנוכחי, טרם נמצא רוב להצעת החוק בשל התנגדות 'כולנו', ובמפלגה הציונית דתית הודיעו כי לא יעלו את הצעת החוק במידה ולא יהיה לה רוב מוחלט. יצוין, כי במידה והחוק לא יעבור במליאה, הרי שהוא יתקע לפחות כחצי שנה.

במפלגת 'כולנו' ממשיכים לעמוד מאחורי הודעתם כי יתנגדו במליאת הכנסת להצעת חוק ההתגברות, ומגדירים את חברי 'הבית היהודי' כ"קיצוניים".

ב'בית היהודי' הגיבו: "אתמול השרים 'הקיצוניים' יואב גלנט, גילה גמליאל, סופה לנדבר, שקד, אקוניס, לוין ואלקין תמכו פה אחד בפסקת ההתגברות. החוק, יחד עם חוק מסתננים ופתיחת מתקן חולות פותר את בעיית המסתננים הבלתי חוקיים". 

"איננו מכירים פיתרון אחר" הוסיפו במפלגה: "‫אנו מצפים מראש הממשלה נתניהו ומהשר כחלון לדאוג להעברת החוק, או להביא פיתרון אלטרנטיבי כפי שהם הבטיחו. אנו נשמח לשתף פעולה עם כל פיתרון אמיתי לבעיית המסתננים ובעיית המשילות בישראל".