אאא

שינוי משמעותי בהתנהלות הצרכנים מול חברות המעליות שנהגו עד היום להכריח את הדיירים לקבל מהן שירות ואחריות לאחר התקנת המעלית.

בשנים האחרונות, לאור ההתפתחות הטכנולוגית והבניינים הגבוהים שנבנים, המעליות הפכו למוצר מורכב ומסובך יותר. במעליות החדשות ישנה מערכת חשמלית ולוח בקרה אלקטרוני אשר אינם גנריים ושונים ממעלית למעלית. במרבית המעליות החדשות, לא ניתן להחליף נותן שירות אחד באחר. הדבר מאפשר למתקין המעלית לגבות מחיר גבוה עבור התחזוקה ושירות התיקונים.

אל הפינה הזו נכנסו ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן וקבעו תקנות חדשות. אחת ממטרות התקנות היא להקל על כניסת מתחרים לשוק התחזוקה השוטפת, באופן של חיוב המתקין לספק חלקי חילוף לנציגות הבניין, בכל זמן שהוא מספק שירות למעלית דומה ואף אם נציגות הבניין כבר אינה לקוחה שלו וכן ללא הפליה במחיר ובמועד האספקה בינם לבין לקוחותיו.

על פי התקנות החדשות, על המתקין מעלית או מעלון לתקן כל קלקול במשך שנה (שנת האחריות), לרבות הספקת חלקי חילוף מקוריים וחדשים למעלית או למעלון ללא תמורה.

בנוסף, המתקין ייתן שירותי תחזוקה שוטפים למעלית או למעלון המחייבים מהיותו של המוצר מוצר בטיחותי, במהלך שנה וללא תמורה. (על פי צו הפיקוח קיימת חובה זו לתקופה של חצי שנה בלבד ותקנה זו מאריכה את התקופה לחצי שנה נוספת).

כמו כן נקבע, כי שנת האחריות לגבי מעלית, תחל במועד מסירת המעלית לנציגות הבניין, ובלבד שניתן אישור בודק מוסמך למעליות המאשר את השימוש במעלית. תיקון קלקול מעלית המונע שימוש במעלית או במעלון ייעשה באופן מיידי ממועד הפניה וכן באופן רציף.

לאחר תקופת האחריות כאשר נותני שירות למעלית שאינם המתקין יכולים להיכנס לשוק, מתקין המעלית או המעלון יספק לנותן השירות מטעם נציגות הבניין, כל חלק חילוף (לרבות חומרה ותוכנה) וכן ציוד אחר הנדרש לשם מתן שירות למעלית.

התקנה החדשה אוסרת על מתקין מעלית או מעלון לקבוע תנאים שונים לאספקת חלקי חילוף, לרבות בעניין המחיר וזמן האספקה, עבור עסקאות דומות, על בסיס זהות הלקוח וזהות נותן השירות למעלית או למעלון עבורם נדרשים החלקים.

ישנה חובת תיעוד של כל שירות שסופק על-יד מתקין מעלית, ובכלל זה יהיה עליו לפרט את אופי התקלה שתוקנה, אופי ומועד מתן השירות וחלקי החילוף שהחליף במעלית במהלך שנת האחריות או במהלך תקופת החוזה. התיעוד יועמד לנציגות הבניין על-פי דרישה וללא תשלום, ולמשך 7 שנים לפחות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כמו כן, ישנה מעתה חובת עריכת חוזה בכתב לגבי שירות התחזוקה למעלית. זאת כדי למנוע חוזים ארוכי טווח על ידי המתקין וכבילת הצרכן, עוד נקבע כי החוזה הראשון לא יעלה על משך תקופת האחריות קרי, שנה.

התקנות יכנסו לתוקף תוך חודשיים מיום פרסומן, והם יחולו על כל מעלית או מעלון גם אם הותקנו טרם התחולה.

השר אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה מסר: "התקנות החדשות יאפשרו לצרכנים את חופש הבחירה בין ספקי השירות לאחזקת מעליות, ישחררו את אותם מכבלי הבלעדיות ששימשו כאמצעי לגביית תשלומים מופרזים מהלקוחות ויסייעו לנותני שירותים חדשים, בעיקר לספקים קטנים ובינוניים, להיכנס לשוק ולשבור את הריכוזיות".

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן: "אין לקבל את המצב הקיים לפיו אחריות החברה המתקינה מעלית הינה לשנה אחת אולם שירות התחזוקה הניתן על ידן חינם מוגבל לחצי שנה. זה חריג לכל מודל של אחריות ושירות לאחרת מכירה. הדבר חמור במיוחד על רקע הכשל בשוק, לפיו הצרכן (הדייר)שבוי בידי חברות המעליות שנים לאחר התקנת המעלית בבניין מגוריהם. נתקלנו במקרים רבים בהם חברות אלה אינן מאפשרות לטכנאים קטנים להתחרות בהן במתן שירותי התחזוקה".