אאא

כמות ותדירות נסיעותיהם לחו"ל של רבני ערים בישראל, הוא אחד הנושאים העומדים במוקד הביקורת הקשה שמותח היום (שלישי) מבקר המדינה השופט בדימ' יוסף שפירא, בדו"ח מבקר המדינה המתפרסם כעת.

• המבקר שפירא: אריה דרעי התערב למינוי מקורבו הפוליטי

• "ניגוד עניינים": אלו הרבנים המעסיקים את בני משפחתם

• בושה: ברבע מהערים והישובים בישראל - אין רב מכהן

לדברי המבקר, רבני ערים נסעו לחו"ל לגיוס כספים למוסדות הקשורים אליהם ישירות או בעקיפין, גם אם אין למוסדות אלו השפעה על רווחת בני עירם. הדוגמאות בהן נוקט מבקר המדינה: "הקמת ישיבה וטיפול בתחזוקתה; השתתפות באירועים משפחתיים וקהילתיים ובכנסי רבנים; עבודה במסגרת תפקידים אחרים שלהם; טיפוח הקשר עם 'שלוחים' של חסידות חב"ד; לשמש בדין בבית דין רבני של חב"ד; תפילות באומן שבאוקראינה; העברת קורסים בחופה וקידושין לשלוחי חב"ד וייעוץ בענייני כשרות".

"לפחות כמה מהמטרות שנמנו לעיל, קשה להגדיר כחלק מתפקידו של רב עיר לספק שירותי דת לתושבי עירו" מסביר המבקר. "יתר על כן, נסיעות רבנים לחו"ל לצורך גיוס תרומות למוסד תורני או חינוכי שהם מנהלים עשויות להיות בעייתיות, בין אם המוסד מצוי בעירם בין אם לאו; שכן נסיעה למען מוסד הנמצא בעיר עלולה להיחשב אפליה של מוסדות חינוך או מוסדות תורניים אחרים בעיר, שלרב העיר אין זיקה אישית אליהם".

בשלב זה חושף המבקר כמה ימים שהו רבני הערים בחוץ לארץ. מתברר, כי במשך ארבע שנים וחצי שהו בחו"ל חלק מ-14 רבני הערים שנבדקו, תקופות ארוכות מאוד. לדוגמה, "רב העיר א' שהה בחו"ל 718 ימים; רב העיר ג' - 335 ימים; רב העיר ג' שהה בתקופה שנסקרה 34 שבתות - כ-10 אחוזים מהשבתות - מחוץ לעירו, וכך נהג גם בכל תקופות חג הסוכות; רב העיר ד' שהה בחו"ל 300 ימים.

ההסברים של הרב הראשי לשעבר

סיכום נתוני ההיעדרויות, כפי שהן מובאות בדו"ח: 22 מכלל 95 רבני הערים נמצאו מרבים בנסיעות לחו"ל בתקופה שנסקרה, חלקם שהו בחו"ל תקופות ארוכות מאוד, עד כדי מאות ימים, בנסיעות שלרבות מהן לא הייתה זיקה לצורכי תושבי העיר. שמונה מ-22 הרבנים שהרבו בנסיעות לחו"ל, עשו זאת בתדירות גבוהה במיוחד - עשרות פעמים במהלך ארבע וחצי השנים האחרונות, אחד מהם אף נסע 87 פעם, ותשעה מהם שהו בתקופה זו בחו"ל יותר מ-26 יום בשנה בממוצע המכסה השנתית של ימי החופשה המוקצים לרבנים.

לגבי תדירות הנסיעות של הרבנים, מגלה המבקר כי שישה מאלו שהרבו בנסיעות לחו"ל בארבע וחצי השנים האחרונות, עשו זאת 18 עד 87 פעמים, כששיעור ההיעדרות מישראל בתקופה זו הגיע לכדי יותר מ-10%.

היבט חמור נוסף העולה מהדו"ח, הוא כי חלק מרבני הערים המבוקרים, אף אינם מדווחים על היעדרותם מעבודה. "הם כופרים בחובתם המנהלית לדווח" - חובה שנובעת לפי המבקר, מכך ש"לרב בישראל אין חופשה. הוא משועבד לציבור בכל ימות השנה וזמין 24 שעות ביממה, גם בימי היעדרותו ממשרדי הרבנות או מהעיר", כותב השופט שפירא. "כשני שליש מהרבנים שנאספו נתונים לגביהם, דיווחו על פחות מ-80 אחוזים מימי היעדרויותיהם בחו"ל, כששלושה רבנים כלל לא דיווחו על נסיעותיהם".

השופט שפירא מזכיר בדו"ח "רב ראשי לשעבר, שמסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ביחס לנבחרי ציבור אחרים, לרבות רבנים ראשיים, הוכרו נסיעות למטרות לאומיות או ציבוריות (השתתפות בכנסים בין דתיים, הכתרות רבנים, ביקורים - בקהילות יהודיות) כחלק מתפקידם, כך ראוי גם לגבי רב עיר - טען הרב הראשי לשעבר - כשהפעולות בוצעו לקידום מטרות ראויות אלו. הרב מסר כי הוא רואה את הצורך בייצוג העיר שהוא מכהן בה כרב עיר ובייצוג המדינה כחלק אינטגרלי מתפקידו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

"לא סיפקו את השירותים הנדרשים"

"השהיות הארוכות של הרבנים האמורים בחו"ל", קובע המבקר, "עשויות לפגוע ביכולתם לשרת את קהילותיהם ואת בני עירם, להקפיד על טיפוח הקשר עמם ולעמוד לרשותם באופן שוטף".

בסיכום דבריו כותב שפירא: "מתעצם הצורך שהמשרד לשירותי דת ומועצת הרבנות הראשית יקבעו כללים ברורים שיחייבו את רבני הערים בנסיעותיהם בתפקיד לחו"ל ואת המועצות הדתיות בפיקוח עליהם. כמו כן, על המשרד ועל מועצת הרבנות הראשית להגדיר, על פי אמות מידה שקופות ושוויוניות, את הליך אישור נסיעות רבני ערים לצורך עבודתם, בטרם נסיעה, ובכלל זה לקבוע כללים בסוגיית המימון".

"לא ניתן להסכין עם תופעה זו", קובע מבקר המדינה, "שמנוגדת לסדרי המנהל התקין ולהנחיות מפורשות של המשרד לשירותי דת, ושמשמעותה כאשר אין מדובר בהיעדרות לצורך מילוי תפקיד רב העיר - קבלת שכר מלא עבור ימים שבהם הרבנים נעדרו מעבודתם ולא סיפקו את השירותים הנדרשים מהם בעבור שכר זה".

הגרי''ד וולפא (צילום: אבי מועלם, ynet)
הגרי"ד וולפא (צילום: אבי מועלם, ynet)
הגדלה

יצוין, כי אף שהשופט שפירא לא נוקב בשמותיהם של רבנים שלא נהגו כראוי, שם אחד הוא כן מזכיר - ולטובה: "ראויה לציון לטובה התנהלותו של רב העיר ראשון לציון הרב וולפא, שנמצאו דיווחים על כל חמש נסיעותיו ועל מלוא ימי היעדרויותיו", מדגיש המבקר.