אאא

בדו"ח השנתי של מבקר המדינה, המתפרסם כעת (שלישי), מגלה המבקר, השופט בדימ' יוסף שפירא: "נכון לסוף שנת 2017, ב-26 רשויות מקומיות מתוך 110 הרשויות שאמור לכהן בהן רב, אין רבני עיר", כשמי שסופג את מירב הביקורת הוא המשרד, שכידוע נמצא מזה 3 שנים בידי מפלגת ש"ס.

• המבקר שפירא: אריה דרעי התערב למינוי מקורבו הפוליטי

• "ניגוד עניינים": אלו הרבנים המעסיקים את בני משפחתם

• בתוך 4 שנים: רב העיר שהה בחו"ל 718 ימים

לדבריו, בשנים 2013 עד סוף 2017 - מועד כהונתם של השר לשעבר נפתלי בנט והשר המכהן דוד אזולאי במשרד לשירותי דת - גדל מספר הרשויות המקומיות שבהן לא מכהן רב עיר: פחת ב-21 מספרם של רבני העיר המכהנים, ונוספו 13 רשויות מקומיות שבהן לא מכהן רב עיר אחד לפחות.

"זוהי מגמה שלילית המנוגדת לכוונה המשתקפת בחוק לבחירת רב עיר ולהנחיות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה", כותב המבקר. "השרים שכיהנו בתקופה זו והמשרד לא פעלו למינוי רבני עיר בהתאם למצופה מהם. בכך לא עמדו השרים במשימה שהוטלה עליהם בחוק". 

טיפול לא מספק בפעולות למינוי רבני עיר

המבקר מוסיף, כי לשכת השר דוד אזולאי לא פעלה בהתאם להנחיית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ממאי 2015 "לפעול ללא דיחוי כדי לחדש את הליכי הבחירות לרבני ערים במקומות שבהם לא מכהן רב עיר וכן במקומות שבהם כהונתו של רב עיר יחיד עומדת להסתיים": הלשכה לא ערכה מיפוי של היישובים שבהם אין רב עיר, ולא גיבשה תכנית עבודה לבחירת רבני ערים.

מבקר המדינה, בעת מסירת הדו''ח ליו''ר הכנסת וליו''ר ועדת ביקורת המדינה (צילום: דוברות הכנסת)
מבקר המדינה, בעת מסירת הדו"ח ליו"ר הכנסת וליו"ר ועדת ביקורת המדינה (צילום: דוברות הכנסת)
הגדלה

מהבדיקה עולה, כי עד אוקטובר 2017 פרסם השר הודעה ברשומות על הצורך לבחור רבני עיר רק ב-15 מתוך 26 הרשויות שבהן לא מכהן רב עיר; אותן הודעות שפורסמו מטעמו בנושא לעתים נעשו באיחור של חודשים או שנים מהמועד שבו התפנתה הכהונה; כמו כן השר הקים ועדות לבחירת רב עיר בשבע רשויות מקומיות בלבד, מהן רק ארבע ועדות הגיעו לשלב המעשי של בחירת בתי כנסת שנציגיהם יהיו חברים באסיפה הבוחרת.

היעדר שקיפות בנוגע לקידום סדרי מינוים של רבני עיר

לדברי המבקר, "לא נמצאו הסברים לכך שברשויות מקומיות שהשר הכריז על הצורך לבחור 6 להן רב עיר עוד בשנים 2015 ו-2016, טרם הקים השר ועדות בחירות".

"במקרים אחרים", כותב המבקר, "לא נמצאו נימוקים לפרק הזמן הממושך שחלף מאז הודעת השר ועד הקמת ועדת הבחירות - לעתים שנה או שנתיים".

ההמלצות העיקריות של המבקר

 על המשרד לשירותי דת לבחון את ביטול הדרישה להסכמה הדדית של שלושת הגורמים המעורבים בבחירת הנציגים להרכב המועצה הדתית - השר, הרשות המקומית והרבנות המקומית - ולאפשר לכל צד לבחור את נציגיו. לחילופין, על המשרד לבחון קביעת לוח זמנים מחייב להבאת המחלוקות לפני ועדת השרים; ראוי שהמשרד יבחן פתרון שיאפשר מתן שירותי דת על ידי הרשות המקומית המעוניינת בכך, כפי שכבר נעשה בכמה מהן.

• על המשרד להפנות את הרשויות המקומיות לכללים ולדרישות שבחוזר מנכ"ל המרכז את הכללים ומפרט את הליך הטיפול באישור של רשימת המועמדים, ולהפיצו בקרב הרשויות המקומיות עם התנעת תהליך הבחירה. הדבר ייעל את הליך הגיבוש של רשימת המועמדים המומלצים, יקצר הליכים וימנע סחבת, יחסוך התכתבויות רבות וכן את הצורך להביא שינויים במועמדי הרשות לאישורה של מועצת הרשות המקומית.

 דוד אזולאי בעת כניסתו לתפקיד השר לשירותי דת (צילום: ישי כהן, כיכר השבת)

על המשרד לבחון את האפשרות שחברי מועצה דתית ימשיכו בכהונתם כל עוד לא מונו חברים חדשים במקומם, מה שעשוי להבטיח שלא ייווצר מצב שבו אין בעצם הרכב נבחר של מועצה דתית במרבית היישובים במדינה.

 על המשרד להסדיר את אופן בחירת הממונה על מועצה דתית כך שיתאפשר הליך בחירה שוויוני.

• ראוי שהשר המכהן ינחה את יועצו באופן ברור וחד-משמעי מהם גבולות גזרתו, לרבות היעדר סמכויות לביצוע או למתן הנחיות לדרג המקצועי במשרדו, או לוועדות לבחירת רב עיר.

 על השר לשירותי דת להוביל עבודת מטה לבחינת ההליכים למינוי רבני עיר ולהציע הצעות לייעול ולפישוט ההליכים. ראוי שייקבעו בה צעדים להיערכות מקדמית ולוחות זמנים להליך אשר יחל במועד שבו התפנתה משרת רב עיר עד הבחירה, כמו לוח הזמנים הנדרש בחוק לבחירת ראש עיר שהחליט לסיים את תפקידו.

על המשרד לשירותי דת, יחד עם מועצת הרבנות הראשית לבחון אם ראוי לקצוב את תקופת הכהונה של רבני עיר.

תגובת המשרד לשירותי דת

"המבקר מצביע ובצדק על המורכבות שכרוכה הן בכינון הרכבי מועצות דתיות והן במינוי רבני ערים, שמביאים למצב בו לא מכוננים הרכבים ולא ממונים רבנים, בקצב הראוי והרצוי".

"בכל הנוגע לכינון מועצות דתיות, חשוב להדגיש כי על פי תפיסת המשרד, הגם שההרכב הוא המבנה השלטוני שנדרש על פי דין, עבודת המועצה הדתית והשירותים לתושבים, לא נפגעים, במצבים בהם המועצה מנוהלת על ידי ממונים".

"מדובר בכל המקרים בממונים בעלי כישורים גבוהים, שהוכיחו את עצמם בניהול מערכות ויעיד על כך השיפור ההולך ועולה באופן משמעותי ועקבי במצב הכספי של המועצות הדתיות, בשירותים המתקדמים שניתנים לתושבים ובמקומה החשוב של המועצה הדתית, במכלול השירותים העירוניים".

"לאחר הבחירות לרשויות מקומיות, נתחיל, כמצוות המחוקק, להיערך לכינון הרכבים בכל המועצות הדתיות, כאשר נביא לידי ביטוי את המלצות המבקר בדו"ח והאמור בו יהווה מבחינתנו תוכנית עבודה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ככל שיישום ההמלצות לא יביא לשיפור, נבחן שינויים בחקיקה. בנוגע למינוי רבני עיר. גם בהקשר זה, הערות המבקר ייושמו בהליכים שיחודשו לאחר הבחירות, מתוך כוונה להשלים את כל תקני הרבנים החסרים, שאנו רואים חשיבות מירבית באיושם".

"המבקר בדו"ח חידד מספר נקודות חשובות ואכן קודם שנתחיל במינויים תבוצע עבודת המטה, שהמבקר ממליץ עליה. ככל שגם אלה לא יועילו ויביאו להחשת המינויים, נשקול שינוי חקיקה, שיפשטו את ההליכים ויקצרו אותם".

"בנוגע לקציבת הכהונה, בעניין זה אנחנו לא תמימי דעים עם המבקר וסבורים כי עצמאותו של הרב והידע והניסיון המצטבר לא מצדיקים קציבת כהונה. השיטה הנוהגת ביחס לשופטים ולדיינים, ראוי שתחול גם כאן, לאור מאפיינים דומים בין בעלי התפקידים המוזכרים לזה של רב עיר, בהקשרים המסוימים של משך ותקופת כהונה".

"השר דוד אזולאי ומנכ"ל המשרד עו"ד עודד פלוס, מודים למבקר על עבודתו המקצועית והיסודית ויפעלו לזירוז ההליכים, מתוך כוונה ברורה להביא ככל שניתן לכינון הרכבי מועצות דתיות ומינוי רבני עיר וזאת מיד כשהדבר יתאפשר לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, שעתידות להיערך בסוף אוקטובר שנה זו".