אאא

גדולי הדור, בהם אדמו"רים וראשי הישיבות חברי המועצות, יצאו גם השנה בקריאה לציבור החרדי "להתחזק בתפילה על שמירה מפני פגעי הטכנולוגיה והאינטרנט הפרוץ שרבים חללים הפילה". גדולי ישראל קוראים לציבור לקראת זמן קבלת התורה "להוסיף ברוחניות ובקבלות טובות לרפואת הגוף והנפש".

בקריאה נאמר: "נקודת הלב של כשרי ישראל, דאגתם וחרדת עולמם - לראות את בניהם ובנותיהם אחריהם, ממשיכים בדרכי אבות וצועדים בנתיבותיהם מדור לדור; לעשות רצון הבורא יתברך באמונה שלימה, באהבה וביראה, מבלי שיהא חלילה, כל פרץ וכל יוצאת וכל צווחה".

"לדאבת כל לב, גבר בדורנו נסיון פגעי הטכנולוגיה, והיצר הרע השקט לא יוכל, ומתחדש בכל יום באופנים שונים, להוריד נפשות אלי שחת על ידי האינטרנט והמכשירים האסורים. ואמנם, חלה התעוררות גדולה בציבור החרדים לדבר השי"ת להתרחק ולהישמר מכל אלו, אך עדיין יש מי שנלכדים ברשת האיומה".

"קולות שבר של קרובים אל החללים - אנשים ונשים, מבוגרים וצעירים, שנתפסו במלכודת זו ואיבדו את עולמם הנצחי ואת משפחתם, רח"ל - עודם נשמעים, ומוטל עלינו להתחנן אל השי"ת שיסיר מעמנו את הנסיון הזה, ויגדור את הפירצה הנוראה. ועל כן קוראים אנו לאחינו כל בית ישראל, כל קהילה וקהילה בתוכה - להתאסף ולהתכנס ליום תפילה והתעוררות בערב ראש חודש סיון הבעל"ט ולהעתיר מעוז מעומק לב על נפשותינו ונפש בנינו ובני ביתנו, שינצלו מרדת שחת בעטיים של פגעי הטכנולוגיה וגרורותיה ההרסניות, רח"ל, ויסיר מעלינו הנגע הזה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"וכידוע מרבוה"ק, שיום ערב ראש חודש בכלל וערב ראש חודש סיון בפרט, הוא זמן מסוגל לתפילה ובקשה על הצאצאים שילכו בדרך השם בלי הרהור חטא ועוון כלל, ויאמרו בציבור תפילות ופרקי תהילים כל קהילה כמנהגה. וכאשר בעוה"ר צרות רבות סבבונו, ושמועות באות על חולים בגוף ובנפש ושאר צרות ומצוקות, על כן יכללו הרבים בתפילתם תחינה לפני אבינו שבשמים שיושיענו מכל צרותינו, והיתה הרווחה ליחיד ולכלל.

 נשיא מועצת החכמים נגד "פגעי הטכנולוגיה" (באדיבות מראה כהן)

"עומדים אנו לקראת היום הגדול תכלית הבריאה, יום קבלת התורה, בו כל המומין, בגוף ובנפש נתרפאו, יקבלו הציבור כאיש אחד בלב אחד להוסיף שמירה על עצמם ועל בני ביתם מפני כלי המשחית הללו, ויראה כל אחד לבדוק היטב עצמו וביתו, ובמקום הצורך, לתקן ולחזק הנדרש. והבורא יתברך ישמע תפילת עמו ישראל ברחמים".

על החתום: "מועצת גדולי התורה, דגל התורה, מועצת גדולי התורה,  אגודת ישראל ומועצת חכמי התורה".