אאא

בית משפט השלום בתל אביב – יפו דחה את הערעור שהגישה חברת "בר כל" נגד הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן וחייב אותה לשלם את העיצום שהטילה הרשות בסך 309,500 ש"ח.

כנגד חברת בר כל רשתות בע"מ הוטל עיצום כספי ע"י הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בסך של 309,500 ש"ח. העיצום הוטל לאחר ביקורות שביצעה הרשות בשנת 2015 בחמישה סניפי רשת "בר כל" (נתיבות, רחובות, בית שאן, רכסים ואלעד) בהן נתגלו למעלה מ-1,000 מוצרים עליהם לא הוצגו מחירים בניגוד לחוק הגנת הצרכן וכן נתגלו הטעיות במחירים: בשני מוצרים נמצא הבדל בין המחיר שהוצג על המוצר לבין המחיר בקופה ובנוסף הוצב שלט המציג מחיר לא חוקי – 9.99 ₪, דבר המהווה הטעייה במחיר, שכן שימוש באגורה כבר לא קיים.

בגין ממצאי הביקורות הוטלו על "בר כל" עיצומים כספיים, לאחר ביצוע הפחתות משמעותיות וכי על אף שנמצאו עשרות רבות של מוצרים מפרים בכל סניף, העיצומים הכספיים הוטלו באופן מצמצם, רק על קבוצות של מוצרים.

במסגרת הערעור טענה רשת "בר כל" טענות רבות ומגוונות כנגד הטלת העיצום וביניהן: העיצום לא סביר וכי הטלה על קבוצות של מוצרים אינה מידתית; כי היקף הביקורת השיפוטית על הרשות הינו רחב; כי העיצומים הוטלו בסמוך מדי לתיקון חוק הגנת הצרכן; כי נוהל האכיפה של הרשות טרם פורסם בעת עריכת הביקורות; כי הרשות השתהתה בהטלת העיצומים ולא פעלה במהירות הראויה דבר שגרם למערערת נזק; כי לא ניתנה ל"בר כל" זכות שימוע כדין כיוון שלא ניתן לה לטעון בעל פה; כי צריך היה להוציא התראה מינהלית במקום עיצום כספי; כי ההפרות הינן זוטי דברים; כי הביקורת בסניף נתיבות נעשתה סמוך לחג הפסח וכי לגבי מספר מוצרים הוצבו שלטים ודי בכך. בדיון שהתקיים הרשת טענה בנוסף כי עובדים רבים אצלה הינם בעלי מוגבלויות והם בין היתר אחראים להצגת המחירים על גבי המוצרים, אך מבלי שגיבתה זאת בעובדות כלשהן.

בפסק דינו בשבוע שעבר, דחה בית המשפט את כל הטענות בערעור וקיבל את עמדתה של הרשות להגנת הצרכן.