אאא

מדי שנה נכנסים בישראל למעלה מרבבה של נערים בוגרי תלמודי תורה בהיכלי הישיבות, מתוך רצון לשקוד על התורה מבוקר עד ערב ולעשות חיל בלימודם. ספסלי בית המדרש מלאים וקול התורה נשמע בהם יומם ולילה.

אולם למרות זאת, אנו עדים לנערים שנפשם לא חשקה בתורה בלבד ורבים מהם אינם מצליחים למצוא את סיפוקם בהיכלי הישיבות, והם הולכים מדחי אל דחי ואינם מוצאים מנוח. עבור נערים אלו קמו אנשים יקרים והקימו מסגרות חינוכיות רבות ומגוונות שנועדו לתת מענה לצורכיהם השונים, אולם פעמים רבות מדובר במעט מדי ומאוחר מדי, כשהנער כבר חווה כישלונות רבים, איבד את האמון בעצמו וביכולותיו וטעם כבר מפיתויי העולם שמחוץ לבית המדרש.

לנערים בוגרי תלמודי תורה

בשל כך נפתחה לפני 5 שנים ישיבת "חכמי לב" בירושלים, במתכונת של "ישיבה תיכונית חרדית". סדר היום של הישיבה דומה בעיקרו לסדר היום של מוסדות כדוגמת "הישוב החדש" בתל אביב, "מערבא" במתתיהו, "נהורא" במבוא חורון וכיו"ב, אבל בשונה מהם היא לא נועדה בהכרח לציבור החרדי-מודרני או העולים מארה"ב וממערב אירופה, שעבורם מדובר במסלול מקובל ורצוי עבור כל נער מתוך גישה של "תורה עם דרך ארץ", אלא לנערים בוגרי "תלמודי תורה" מכלל הקהילה החרדית, שחשים שהמסלול של "ישיבה קטנה" המיועדת ללימוד קודש מבוקר עד ערב איננו מתאים עבורם.

להגשמת מטרה זו, נדרשו ב"חכמי לב" לשלושה אתגרים ייחודיים, בשונה מהישיבות התיכוניות הוותיקות.

השלמת פערים - לישיבות התיכוניות הוותיקות מגיעים מרבית התלמידים מבתי ספר יסודיים שבהם נלמדו מקצועות הליב"ה ובפרט אנגלית ומתמטיקה ברמה המקובלת עד סוף כיתה ח', בעוד שיתר הנערים החרדים בגילם עשויים שלא להכיר כלל את אותיות A,B,C ובחשבון הם נמצאים ברמה של כיתות נמוכות. בשל כך, הם נדרשים בכניסתם לישיבה התיכונית להשלים פערים גדולים.

התאמה תרבותית - הציבור החרדי-מודרני והעולים החרדים מארה"ב וממערב אירופה, שונים במובן מסוים מהתרבות החרדית-ישראלית המקובלת, ולשם כך יש להתאים את אופי הישיבה לנערים חרדים-ישראלים.

עלות כלכלית - שכר הלימוד בישיבות התיכוניות הוותיקות הוא גבוה מאוד, וכמעט איננו אפשרי עבור מרבית המשפחות החרדיות ברוכות הילדים שרמת הכנסתן איננה גבוהה במיוחד.

למשימה זו התגייסה "האגודה לקידום החינוך" שהינה בעלת ניסיון רב שנים בהקמת וניהול בתי ספר מצוינים ופנימיות איכותיות לקבוצות שונות בחברה הישראלית, ונטלה על עצמה את הקמת הישיבה באופן מקצועי ובתכנון מרבי בכדי להציע את המענה הטוב ביותר לנערים אלו, עם צוות איכותי בתנאים רוחניים וגשמיים מתאימים ובשכר לימוד אפשרי עבור מרבית בתי האב בקהילה החרדית.

מכינת ראשית חכמה

בחמש השנים שחלפו מהקמת הישיבה, באו בשעריה למעלה ממאה תלמידים, והמחזור הראשון סיים את לימודיו לפני כשנה בהצלחה רבה. תלמידי הישיבה עושים חיל בתורה וביראת שמים, במידות טובות ובלימודים כלליים. משנה לשנה ניכרת עליה בביקוש לישיבה מחד, ובהשגת מטרותיה של הישיבה מאידך. צוות הישיבה עושה כל שביכולתו בכדי להעניק לתלמידים את החינוך הטוב ביותר לו הם ראויים.

עם הזמן הסתבר שלחלק מהתלמידים הבאים מתלמודי תורה חסרים לעתים גם הרגלי למידה חיוניים ללימודי גמרא בפרט ולמקצועות הקודש בכלל, כדוגמת כתיבה, סיכום שיעורים, ניסוח טקסטים, הכנת שיעורים, חזרה למבחנים, הכרת מושגים ביהדות ועוד כיו"ב. פערים אלו דורשים זמן רב יותר בשנים הראשונות בישיבה, ומקשים על תלמידים במקצועות רבי מלל.

לאור הניסיון המתואר, הוחלט בישיבה לפתוח בשנת הלימודים הבעל"ט את מכינת "ראשית חכמה" - מכינה לישיבה תיכונית עבור בוגרי כיתות ו' וז' בתלמודי תורה. במהלך המכינה תינתן התייחסות רבה להקניית אוריינות במקצועות הקודש בכלל ובלימוד גמרא בפרט, באמצעות שיטות הוראה מגוונות, על ידי מחנכים מקצועיים ומנוסים. כמו כן, יעסקו במכינה בהשלמת פערים במקצועות כלליים, ובפרט באנגלית ובמתמטיקה, על מנת שנקודת הפתיחה בכניסה לישיבה תהיה גבוהה יותר.

סדר היום במכינה יהיה דומה לסדר היום המקובל בכיתות ז'-ח' בתלמודי תורה, ללא הזנה וללא פנימייה. המכינה מיועדת לתלמידי ירושלים וסביבתה, ובוגריה יוכלו לבחור את המשך דרכם בין הישיבות התיכוניות השונות.

לפרטים נוספים:  hachmeylev@kidum-edu.org.il | או בטלפון: 073-374-4239