אאא

בצל סערת החניות של ראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, שתועד חונה על מדרכות באדום לבן ובחניות נכים, כאשר מרבית הדוחות בוטלו בסופו של דבר, הצעת חוק אותה יוזם חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) קובעת כי במקרה בו הרשות המקומית ביטלה דוחות לנבחר ציבור או עובד עירייה, יוכל גם תושב הרשות לדרוש לבטל את הדוחות שניתנו לו.

הצעת החוק שפרטיה הגיעו לידי 'כיכר השבת' קובעת כי "רשות שפעלה באופן שרירותי ביחס לאחד מעובדיה או מנבחריה בביטול דוחות חניה שניתנו לו, חזקה שאכיפתה בנושאים אלו ביחס ליתר התושבים והבאים בשעריה הינה 'אכיפה בררנית'.

"בכך תעוגן טענת ההגנה מן הצדק ויוכל התושב מקבל הדו"ח לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל הדוחות, מקום שהרשות נהגה בחוסר צדק קיצוני או שהאישום לוקה באי סבירות קיצונית וכאשר התנהלות הרשות מנוגדת לאינטרס הציבורי".

עוד נכתב בהצעת החוק כי "החובה לשמור על חוקי העזר לרבות דיני החניה על כלל אזרחי מדינת ישראל אינה מוטלת בספק. יחד עם זאת חובתנו לנהוג בהגינות ביחס לתושבים ולא יעלה על הדעת שיהיה דין אחד לנבחר הציבור ולנושא השררה ודין אחר לאזרח. כולם שווים בפני החוק ומשכך רשות שמפרה ברגל גסה את הכלל חובת ההוכחה עליה שאינה מקיימת ״אכיפה בררנית״ הלואי ולא היה צורך בהצעת חוק זו שהיא בסך הכל מבטאת את השכל הישר".

עיגונה של ההגנה בחוק יאפשר פיקוח ויבטיח כי רשויות התביעה לרבות הרשויות המקומיות ינהגו בתושב שקיבל דו"ח על פי כללי הצדק ויפעלו בסבירות, בהגינות, במידתיות, באחריות ובתום לב.

נציין כי הצעת החוק מכונה "חוק זייברט" זאת לאחר שנחשף כי דוחות חנייה שקיבל ראש עיריית בני ברק זייברט בוטלו באורח פלא.