אאא

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  במשרד המשפטים, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, התבטאה הצהריים (חמישי) כי ישנם גמ"חים המשמשים להלבנת הון כי: "ישנם גמ"חים המשמשים להלבנת הון. אסדרת הסקטור בהיבטי הלבנת הון הינה אינטרס של הגמ"חים הלגיטימיים, אחרת בקרוב הם לא יוכלו לפעול מול המערכת הפיננסית".

לדבריה: "הרשות מאתרת פעילות הלבנת הון אשר מבוצעת באמצעות גמח"ים ורואה בתחום כתחום בסיכון, וסבורה שהכרחי להטיל עליהם חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, כפי שקיים על כל גורם אחר אשר מעניק שירותים פיננסיים".

"להערכתנו", הוסיפה: "בקרוב מאוד יבינו הגורמים הלגיטימיים הפועלים בתחום כי אסדרה היא אינטרס מהותי שלהם, מאחר שמתכונת ניהול הסיכונים על ידי כל שאר הגופים הפיננסיים בארץ ובעולם תוביל לכך שכל יתר הגופים יראו בהם כגופים בסיכון ויצמצמו מאוד את השירותים הפיננסיים שיעניקו להם, והם בפועל לא יוכלו לפעול בזירה הפיננסית המקומית והעולמית".

ראש הרשות הוסיפה: "יודגש, כי מטרה זו תושג רק בהינתן אסדרה מקיפה ואמיתית, ואם היא תהיה מקלה מדי - ימשיכו לראות בהם שאר הגורמים כתחום בסיכון גבוה. יצויין, שתעשיית הבלוקצ'יין זיהתה את הפער הדומה שהיה קיים אצלה  -היעדר רגולציה כחסם ליכולת פעילות מקומית ובינל' - והם אלו אשר מקדמים היום נמרצות את החלת האסדרה על הסקטור".