אאא

הרב הראשי לישראל, הגר"ד לאו, דורש מוועדת השרים לעניין הבינוי ברחבת הכותל, לעצור את ביצוע ההסכם מול רשות העתיקות בנוגע לפרויקט בדרום הכותל וזאת עד לכינוס וועדת השרים כמתחייב בחוק העתיקות.

במכתב ששלח היום (חמישי) הרב רפאל פרנק, עוזרו הבכיר של הרב הראש,י אל חברי וועדת השרים נכתב כי "הכותל המערבי של הר הבית קדוש לכל אורכו ומוקדש כולו לתכלית דתית. קדושתו נמשכת, ללא הפסק, מחלקו הצפוני, החבוי בין בתי הרובע המוסלמי ועד לפינתו הדרומית-מערבית של הר הבית. זו ההלכה וכך קבעה הרבנות הראשית לישראל לדורותיה".

פרנק מצטט את הרב הראשי הגרא"י אונטרמןשכתב ב"חוות דעת" פומבית כי "תשומת הלב צריכה להיות נתונה בראש וראשונה לשמירה קפדנית על אפשרות של הכותל המערבי בשלמותו להתקיים כמקום תפילה נערץ. שיעורו של הכותל נמשך בלי הפסק מנקודה הקיצונית שבצפון עד לנקודה הקיצונית שבדרום, ואין להתחשב כלל מה שהיינו מקוצצים ומצומצמים באפשרות התפילה תחת שלטון זר, כי הכותל המערבי מוקדש לתכלית זו בלבד, כדברי חז"ל 'שהשכינה לא זזה משם'".

בנוסף מצויין במכתב כי בהתאם להוראות חוק העתיקות, ביצוע פעולות שונות (לרבות בניה, שינוי וכיו"ב) באתר עתיקות שהוא גם מקום קדוש "המשמש לצורך דתי או מוקדש לתכלית דתית" (סעיף 29(ג) לחוק), טעון אישור ועדת שרים.

"כל עוד לא התכנסה הוועדה, לא קיימה דיונים וממילא לא אישרה את העבודות, כל פעולה לקידום הפרויקט בדרום הכותל - אסורה", נכתב. "על כן, בשם הרבנות הראשית לישראל ובשם הרבנים הראשיים, ובהתאם להוראות החוק מתבקשים השרים לכנס את וועדת השרים בדחיפות ולזמן אליה את הרבנים הראשיים ובינתיים לפעול לעצירת ביצוע ההסכם מול רשות העתיקות בנוגע לפרויקט בדרום הכותל עד להחלטת הוועדה".