אאא

באגף התנועה של המשטרה התייחסו להחלטת בית המשפט שלא לבצע אכיפה כעת באמצעות מצלמות האבטחה ואמרו כי בינתיים יוארך מועד התשלום לקנסות זאת כדי לאפשר בינתיים בחינת המצלמות עד להחלטה האם הקנסות יבוטלו או לא.

"לאור הפרסומים החלקיים בתקשורת ופניות הציבור בימים האחרונים, ובהמשך לבדיקות הנערכות למערכת מצלמות מהירות אוטומטיות (א'3), סוכם, בדיונים בין פרקליטות המדינה לאגף התנועה, כי לגבי דוחות מהירות שהנפיקה המערכת, שטרם שולמו, והמועד האחרון לתשלומם טרם חלף, יוארך המועד האחרון לתשלום עד ליום 2.9.18 (כולל)", נמסר מאגף התנועה.

מהמשטרה הדגישו כי אזרחים ששילמו דוחות מסוג זה, אינם צריכים לפנות למשטרה בשלב זה עד להחלטה הסופית. מודגש כי הוראה זו אינה חלה על דו"חות תנועה אחרים, מכל סוג שהוא. אגף התנועה יפרסם עדכון בנושא בתקופה הקרובה.

"מצלמות המהירות ממשיכות לתעד נהיגה במהירות מופרזת, החלטה לגבי המשך האכיפה תתקבל בתום הבדיקות. סעו כחוק", נמסר מאגף התנועה.

כזכור, בית המשפט פסק כי לאור הבעייתיות של אימות הנתונים של המצלמות והטענות כי הן אינן מדויקות כלל אין להשתמש בהן לצרכי אכיפה עד לבדיקה מכריעה.