אאא

מיד, שנה, בחג 'עיד אל פיטר', המשטרה וצה"ל סוגרים את מערת המכפלה ליהודים ובמקום מתקיימות תפילות מוסלמים בלבד.

אך השנה, במהלך התפילות, מספר ערבים השחיתו את המזוזה הקדושה בכניסה לאולם 'ישני חברון'. המתפללים היהודים שהגיעו מאוחר יותר גילו את השחתת המזוזה. 

מ'מנהלת מערת המכפלה' נמסר: "אנו סומכים על כוחות הביטחון שיעשו הכל בכדי להביא את הפורעים לדין ולמנוע הישנות מקרים חמורים כאלו. מול התקפות הפורעים הארורים אנו נמשיך לפעול, להגביר ולהעמיק את אחיזת העם היהודי במקום הקדוש".