אאא

בתחילת השבוע הודיעה מערכת בתי הדין הרבניים כי חברי בית הדין החליטו להפקיע את קידושי סרבן הגט המפורסם עודד גז, ובשל כך רעייתו אינה נשאה אליו מעולם ולכן היא מותרת.

מאז הודעת בית הדין, רבו השמועות לסיבות שבגינן החליט הרכב בית הדין לפסול את העד בקידושין, מה שגרם לבית הדין לפרסם הבהרה חריגה, בה מפורטות הסיבות שהביאו לפסילת הגט. 

בפסק הדין של בית הדין נכתב כי, 'עד הקידושין' היה אדם דתי שגדל במשפחה שומרת תורה ומצוות ולמד בחינוך דתי, ותקופה קצרה אף למד בישיבה.

"בתקופה שבה היה עד כבר יצא מ'הדת' וחי חיים המנוגדים באופן מוחלט וברור לתורה ומצוות: חילל שבת בפרהסיה 'למהדרין', כולל הדלקת אורות בשבת, בישול ונסיעה בשבתות, ובשלב מסויים אף עבד כמציל בשבתות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כמו כן, "לחתונה כעד אומנם הוא הגיע עם כיפה, לבקשת עודד גז, והרב אורי שרקי שסידר את הקידושין לא ידע זאת, אך חבריו בהחלט ידעו כי הוא רחוק מלהיות יהודי 'שומר תורה ומצוות' - גם בהגדרה ה'לייטית'".

בית הדין מוסיף ומציין בהחלטה הדרמטית כי אל בית הדין הגיעו בנוסף שניים מחבריו לדירה, שהעידו על חילול השבת המלא שלו ועל העובדה שהיה 'פרוץ', כהגדרת ההלכה. 

"מפיצי השמועות אינם יודעים ולא יכולים לדעת מה היו העדויות ומה כתוב בפסק הדין, משום שפסק הדין, לעת עתה, חסוי ואינו גלוי גם לא לצדדים לתיק" הבהירו בבית הדין.