אאא

הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר פנה בסוף השבוע לחברי הכנסת והשרים החרדים שיפעלו לביטול האישור להרחבת ושיפוץ 'הכותל הדרומי', רחבת הרפורמים ב'קשת רובינסון'. 

בפתח מכתבו מתייחס הגר"ש עמאר להחלטת נתניהו לקחת מידיה של השרה מירי רגב את הסמכות בנושא וכתב: "זה עתה נודע לי על צעד שנקט ראש הממשלה לסלול הדרך לתת לרפורמים לרמוס מקום הקדש ברגל גאוה, וכדאי ביזיון וקצף רח"ל".

לדברי הראשל"צ: "מלבד חומרת רמיסת המקום הקדוש שריד בית מקדשנו ומשוש עינינו, שאליו כל עיני ישראל נשואות כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל גבירתה, כן עיננו אל ה' א-ל-והינו עד שיחננו".

צילום: טוויטר - יקי אדמקר
(צילום: יקי אדמקר, טוויטר)

הגר"ש כותב לפוליטיקאים החרדים כי "הנה בצעד זה יש הכרה בכך שממשלת ישראל נותנת מעמד למפירי הדת, שייקרא בשם מזויף של זרם נוסף ביהדות, ואחריתו של צעד זה מי ישורנו".

"אנא יהמו נא רחכמיכם על קדשי שמים", פונה רבה של ירושלים, "ואזרו כגיבור חלצכם, ושימו את ה' נגד עינכם, ועמדו עמידה איתנה ונרחצת, וה' יסייעכם ותצליחו".