אאא
הגה''צ גאב''ד קרית הבעש''ט בשם סבות החתנים
הגה''צ גאב''ד קרית הבעש''ט בשם סבות החתנים
מנהל הת''ת הרב אלטר יעקב שמעון שער
מנהל הת''ת הרב אלטר יעקב שמעון שער
סגן מנהל הת''ת הרב מרדכי ברוך בלומנטל
סגן מנהל הת''ת הרב מרדכי ברוך בלומנטל