אאא

עם סיום שנת הלימודים בבתי ספר הכלליים, שנה שעברה בריבוי מקרים טרגיים בהם קיפחו סטודנטים יהודים את חייהם ברחבי העולם, יוצא כ"ק האדמו"ר מקאלוב, הסובל משיתוק, בקריאה נרגשת אותה התאמץ וכתב בעיניו באמצעות מכשיר מיוחד, בעניין חינוך הילדים.

כזכור, לאור מגיפת ההתבוללות בקרב יהודי בוכרה בשכונת קווינס בניו יורק, הפעיל הרבי מקאלוב ועד להצלת יהדות בוכרה שיצאו בקמפיין הסברה להורים להעברת ילדיהם למוסדות תורניים.

ילד בטכרי מגיש קוויטל לאדמו''ר
ילד בוכרי מגיש קוויטל לאדמו"ר

כעת, במכתבו המיוחד, מבאר האדמו"ר את פשר הסיבה בגינה יותר ויותר הורים מבינים את נחיצת רישום ילדיהם למוסודת תורניים, שכן, לדבריו, ישנם שלושה דברים הנחוצים מאוד למען חינוך הילדים.

וכך מפרט האדמו"ר:

א) הפרדה בין בנים לבנות

"ההפרדה שהיתה נהוגה בשנים קדמוניות גם בבתי ספר הכלליים, היא תועלת עצומה עבור החינוך, לחנך כל מין לפי טבעו, ולפי תפקידו. זה גם נחוץ מאוד כדי שראשם יהיה מיושב ופנוי עבור הלימוד, כי כשיש תערובות, ובפרט בזמנינו שלובשים בגדי פריצות, גירוי היצר התמידי גורם להם לשקוע בתאוה, במחשבתם דיבורם ומעשיהם, וזה מטמטם את מוחם ומבלבל את שכלם, ובגלל זה רמת הציונים במבחנים יורדת, וזה גם מביא אחר כך למתיחות ומריבות בינם לבין הוריהם שאינם מרוצים מהם. וזה בנוסף להאיסור הגדול שיש על פי התורה בתערובות".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ב) חברותא טובה

"כשלומדים עם חברים יהודים טובים, זה מונע הרבה נסיונות, ומביא חיים של שלום ושלוה. מה שאין כן כשלומדים עם חברים רעים, העסוקים רוב היום להסתכל בכלים טכנולוגיים בלתי מסוננים, המושכים את הצעירים לעבודה זרה גילוי עריות ושפיכת דמים, אז מקבלים מהם השפעה רעה המהרסת את החיים. לפעמים החברים אף מאבדים לגמרי את חייהם, על ידי רציחות, או על ידי נתינת סמים מסוכנים, שלדאבונינו כבר גרמו בשנה זו למיתת עשרות ילדים יהודים ד' ישמרינו. וזה בנוסף למה שהרבה מאבדים לגמרי את חייהם הרוחניים, על ידי שבאים להתבוללות, שבזה מכריתים עצמם מעם ישראל, וגורמים צער גדול לאבותיהם בעולם הזה ובעולם הבא".

ג) לימוד אמונה

"ילדים המתחנכים מקטנותם רק עם האמת הפשוט של מציאות הבורא, יכולים לעצב את דמותם בלימוד דת ישראל השייך להם, שיוכלו להמשיך מסורת אבותיהם. מה שאין כן אם לוקחים ילדים שאין להם דעת לבחור, ומציעים לפניהם תיכף כל מיני שיטות ודעות, זה ממלא את מוחם הצעיר עם ספיקות ובילבולים, שזה גורם להם להתפתח ולהתגדל כבני אדם מבולבלים מחוסרי מעמד. ובפרט כשאצל לימודי הטבע מזכירים תמיד רק יסודות השערות בדויות של כופרים כאילו זה היה מציאות מוכחת, זה מביא השומעים לכפירה והפקרות".

מכתבו של האדמו''ר
מכתבו של האדמו"ר
הגדלה

בסיום המכתב קורא האדמו"ר לכל אחד מאחינו בני ישראל, לנצל ההזדמנות להשפיע בזה על אחרים, שכולם יבינו את זה, ובזכות זה יזכה בעצמו לראות הרבה נחת מכל יוצאי חלציו.