אאא

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש ממשלת פולין מטאוש מורבייצקי פרסמו הבוקר (חמישי) ביומונים מודעה ובה הצהרה משותפת בנושא חוק השואה הפולני. יו"ר 'הבית היהודי' השר נפתלי בנט תוקף בחריפות רבה את ההצהרה ואומר כי "חרפה רוויית שקרים".

כזכור, בחודש שעבר, אישר הבית התחתון בפרלמנט הפולני את הצעת ראש הממשלה הפולני לתקן את "חוק השואה" שעורר סערה, ולבטל את המרכיב הפלילי בחוק כך שמי שיאשים את הפולנים באחריות לשואה לא ישלח למאסר.

בנט הסביר כי "ההצהרה המשותפת בין ראש ממשלת ישראל לבין ראש ממשלת פולין בעניין אחריות פולנים בשואה היא חרפה, רוויית שקרים ועיוותים ומחללת את זכרם של יהודים רבים שנרצחו על ידי פולנים. ההצהרה מתארת פעולה שיטתית כביכול של ממשלת פולין הגולה והמחתרות הפולניות לעזרה ולסיוע לעם היהודי. תיאור זה אינו תואם את המציאות. הפעולות היו מועטות ולא מרכזיות".

"ההצהרה גם מגמדת את חלקם של פולנים רבים שביצעו הלשנה, הסגרה ואף רצח יהודים ('אנו מכירים ומוקיעים כל מקרה...'), לעומת האדרה מספרית ('פולנים רבים') של חסידי אומות העולם, שהיו מופלאים, אך לא רבים. כלומר, הופכים את אנשי החסד הנדירים לתופעה נפוצה כביכול, ואת ארועי ההסגרה והרצח הנפוצים לנדירים. המציאות ההיסטורית היא שסיוע של פולנים ליהודים היה תופעה נדירה יחסית, ואילו פגיעה של פולנים ביהודים היתה רווחת. הניגודיות זועקת לשמיים", טוען שר החינוך בנט.

עוד הוסיף בנט כי "אני מכבד ומוקיר את הידידות בין המדינות כיום, אך כשר החינוך של מדינת ישראל, אשר אמון על הנחלת זכרון השואה, לא אתן את ידי בשום אופן לעיוות אירועי השואה. לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע המוסמכים, אני קובע באופן חד משמעי שלהצהרה זו אין כל תוקף היסטורי ועובדתי. ישנו הבדל תהומי בין חוק פולני פסול, לבין גושפנקא רשמית של ממשלת ישראל לעיוותים ולשקרים".

בנט דחה בתוקף את ההצהרה המשותפת והודיע כי הוא דורש להקפיא את ההחלטה עד שתובא לאישור בממשלה: "מוטב שלא תהיה שום הצהרה מאשר הצהרה שקרית עם חתימת ממשלת ישראל. הצהרה זו לא הובאה בפני הממשלה, אינה על דעת שרי הממשלה, אינה מקובלת עליי כשר החינוך ואני דורש מראש הממשלה לשנותה או לבטלה לאלתר, ולחלופין להביאה להצבעה בממשלה, שם בטוחני שתידחה".

גם ב'יד ושם' תקפו את ההצהרה המשותפת כי "הניסיון להאדיר את הסיוע שהוגש ליהודים ולהציג אותו כתופעה רווחת, הוא לא רק פגיעה באמת ההיסטורית, אלא גם בזיכרון גבורתם של חסידי אומות העולם".  

בלשכת ראש הממשלה מסרו מטעם הצוות הישראלי בהובלת יוסף צ'חנובר ויעקב נגל כי "ההיסטוריונית הראשית של 'יד ושם' פרופ' דינה פורת ליוותה את התהליך מראשיתו, ואמירות היסטוריות המופיעות בהצהרה אושרו על ידה.

"ההצהרה המשותפת שנחתמה ע"י ממשלת פולין, כוללת התייחסות מפורשת לכך שהיכולת לבצע מחקרים באופן חופשי נשמרה, וששום חוק לא מונע ולא ימנע זאת בעתיד".