אאא

הסערה סביב סוגיית הרישום לסמינרים בעיר אלעד מגיעה לסיומה בהחלטה של בית המשפט שמחייבת את העירייה לפרסם מודעות על קיום רישום אזורי.

בהחלטה שקיבלה השופט אברהם רובין, הוא מורה לעירייה לפרסם מודעות מתקנות על הרישום בנוסח שהיא קבעה, שיבוץ תלמידות בסמינרים לפי חלוקה אזורית. 

השופט מוסיף וקובע, כי כל עוד לא יפורסמו המודעות המתקנות, תיקנס העירייה בסכום של 1,000 שקלים ליום.
זאת ועוד, "על העירייה לשלם לעותרים שכר טרחה בסכום כולל של 5,000 אלף שקלים", קובע השופט.

בהחלטת בית המשפט נאמר כי "עיריית אלעד מפרה את הפסיקה הקודמת בעניין בכך שהיא מבצעת הרשמה לסמינרים האמורים תוך התעלמות מאזורי הרישום, ומבלי להביא לידיעת הורי התלמידות בבתי הספר היסודיים את דבר האפשרות להירשם לפי אזורי רישום".

"הלכה למעשה", נכתב בפסק דין, "החלטת השופטת בדבר פרסום אזורי הרישום לא הביאה לשינוי כלשהו ברישום שבוצע לקראת שנת הלימודים תשע"ח, כיוון שגדו"י פרסמו הודעה לכלל ציבור ההורים באלעד לפיה הרישום האזורי איננו על דעתם".

"אשר לשנת הלימודים תשע"ט, המשיבה (עיריית אלעד) טוענת כי היא פועלת מול משרד החינוך במטרה למצוא פתרון מוסכם איר בנוגע להליכי הרישום לסמינרים האמורים. עיריית אלעד ציינה כי במסגרת המגעים עם משרד החינוך היא נדרשה לספק נתונים לגבי הרישום שבוצע לשני הסמינרים, והנתונים הראו כי הורי התלמידות הגישו בקשות רישום בלי קשר לחלוקה האזורית, וכי בפועל כמחצית מהתלמידות שהתקבלו לכל סמינר הן ממוצא ספרדי וכמחצית הן ממוצא אשכנזי".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"בשל כך". טוענת עיריית אלעד "כי המטרה שעמדה ביסוד המתווה האזורי - מניעת אפליה - הושגה במלואה".
עוד כתב השופט: "המתווה המוסכם הינו ברור וחד משמעי. שני הסמינרים מהווים מכוחו בתי ספר תיכוניים אזוריים. מכאן, שזכותן של התלמידות, על פי אזורי הרישום שנקבעו בו, ללמוד בהם בכפוף לחריגים המעוגנים בטעמים פדגוגיים".

בהמשך לכך הורה השופט לפרסם מודעה בדבר הרישום האזורי, זאת לא רק בשנת הלימודים שנדונה בפניה - תשע"ח - אלא גם בשנות הלימודים הבאות. בהחלטת השופט נאמר כי "על עיריית אלעד לפרסם מודעות מתקנות בדיוק בנסוח המתווה המוסכם, קרי: כל עוד לא יפורסמו המודעות המתקנות תיקנס עיריית אלעד בסכום של 1,000 ש"ח ליום, וזאת החל מן היום שלמחרת המצאת החלטה זו לידיה".

השופט הורה לשלוח את המכתב להורי התלמידות עד ל-15/07. באם לא תעשה זאת, העירייה תאלץ לשלם קנס של אלף שקל ביום.

עו"ד יואב ללום מעמותת "נוער כהלכה" מסר בתגובה: "בפעם השלישית בית המשפט מסביר בעברית פשוטה לראש העיר אלעד ישראל פרוש ולמשרד החינוך, די להתעללות בבנות הספרדיות באלעד!".