אאא

מנתונים שמפרסם היום (ראשון) אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר עולה, כי גברים בני 57 מתל אביב שלא נוהגים לתרום לאחרים מכספם, זהו הקו המאפיין הנפוץ ביותר של 400 בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר בישראל.

זו השנה השנייה שמתפרסם ניתוח של קבוצת בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר בישראל, על בסיס נתוני רשות המסים. הסקירה הקודמת בדקה את שנת 2013, וזו מהיום מתייחסת ל-2014.

"תנאי הבסיס" להיכנס ל'מועדון ה-400' הזה, הוא הכנסה שנתית של 12.8 מיליון שקל. מתברר, כי ההכנסה הממוצעת של 400 העשירים בישראל, שהנתח העיקרי מביניהם מתגורר בתל אביב, עמדה בשנה המדוברת על 40.6 מיליון שקל, המשקף גידול של 10 אחוז לעומת השנה שלפניה.

הנתון המעניין הוא, שכאמור רבים מעשירים אלו הם קמצנים, בכל הקשור לתרומה לנזקקים: רק 165 אנשים מתוך 400 המגה-עשירים הפרישו כסף לתרומות, בעוד 235 האחרים לא תרמו כלום.