אאא

ברוך דיין האמת: בשעות הלילה (שני) נפטרה הרבנית עטל פלצ'ינסקי ע"ה, אשת הגאון רבי אליעזר פלצ'ינסקי זצ"ל, ובתו האחרונה של הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצוק"ל.

הרבנית המנוחה, שהייתה גיסתו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, נסתלקה לגנזי מרומים בשיבה טובה והיא בגיל 95.

במשך שנים רבות עמדה לימין בעלה הדגול וחינכה את ילדיה כאשר הוא ישב ועמל בתורה הקדושה ללא הפרעות וטרדות.

הרבנית הצדקנית נודעה במעלותיה התרומיות ובמעשי החסד הרבים שעשתה בגלוי ובסתר. תמיד חייכה לכל אחת וידעה לומר את המילה המתאימה בזמן הנכון. 

הלווית הרבנית פלצ'ינסקי ע"ה תצא בשעה 16:30 אחר הצהריים מבית ההלוויות שמגר בירושלים.