אאא

לנוכח התוצאות הנמוכות ביותר אי פעם  בסיבוב האחרון של בחינות לשכת עורכי הדין עם 32% אחוזי הצלחה בלבד, בלשכה ממהרים להאשים את מוסדות הלימוד בכישלון התלמידים 

מהלשכה נמסר כי "לשכת עורכי הדין מבקשת להפנות בראש ובראשונה לתגובתה הנחרצת של הוועדה הבוחנת בראשות סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב כבוד השופט שאול שוחט. תגובת הוועדה מדברת בעד עצמה". בלשכה מתכוונים לביקורת המרומזת של הוועדה על ירידה חדה ברמת הניסוח שהפגינו הנבחנים במבחן האחרון.

"לצערנו תופעת אי הקפדה על רמה אקדמית נאותה בחלק מהמוסדות האקדמאיים אינה פוסקת ותוצאותיה משתקפות בתוצאות הבחינה", מאשימים בלשכה. "בחלק לא מבוטל ממוסדות הלימוד האקדמיים לא נדרשת אף תעודת בגרות על מנת להתקבל ללימודי משפטים", מוסיפים אנשי הלשכה.

התגובה מתייחסת גם לפערים בין המכללות לאוניברסיטאות כשהם מאשימים את המכללות בהטעיית הסטודנטים, "התפלגות הציונים לפי זהות המוסד האקדמי בו למד הסטודנט מלמדת על פערים בלתי נסבלים בין המוסדות השונים. חלק ממוסדות הלימוד זוכים לנתונים עגומים ומוליכים שולל אלפי סטודנטים תמימים המתפתים לשלם סכומי עתק מתוך הטעיה לפיה יש בסכומים אלה כדי לקצר תהליכים בדרך לקבלת רישיון עריכת דין. לשכת עורכי קוראת לגורמים הרלוונטים לבחון קביעת תנאי סף רשמיים ללימודי משפטים ולערוך מבחן ממיין בתום שנת הלימודים הראשונה".

גם שרת המשפטים איילת שקד נקראה להגיב לנתונים העגומים של בחינת לשכת עורכי הדין כשהיא מביעה הסכמה עם עמדות הלשכה: "הנתונים, כפי שמשתקפים מאחוזי מעבר בחינות לשכת עורכי הדין, מטרידים. בכוונת השרה להיפגש בחודש הקרוב עם הוועדה הבוחנת כדי לדון על מתווה הבחינה הנוכחי".

"שרת המשפטים איילת שקד סבורה, כי מקצוע עריכת הדין נמצא בהצפה מוגזמת, אולם הדרך לצמצם את כמות עורכי הדין הינה בבחינה מסננת לאחר השנה הראשונה ללימודים. השרה תקים צוות שיבחן קיום מבחן סינון שכזה, זאת במקביל לבחינת חלופות לאלו המעוניינים להמשיך בלימודיהם במקרה בו לא יעברו את סף הבחינה", מציעה שקד בדומה להצעת הלשכה.

"בנוגע לתוצאות המבחן הנוכחי, השרה תדון כבר בשבוע הבא עם יו"ר הועדה הבוחנת ויו"ר הלשכה בתוצאות ובמסקנות המתבקשות ותבחן מה יש באפשרותם לעשות", מסרה שקד.

עו"ד אילן בומבך שייצג את המתמחים בעתירתם כנגד הבחינה האחרונה ומומחה במשפט מנהלי הגיב אף הוא לתוצאות הבחינה: "אנחנו עדים להמשך מגמה של ירידה תלולה בקרב העוברים את הבחינה בכל המוסדות, אוניברסיטאות ומכללות כאחד. אחוזי המעבר הנמוכים וממוצע הציונים הנמוך מוכיחים כי הלשכה לא מפנימה ומטמיעה את הביקורת הקשה שהטיח בה בית המשפט העליון בפסק הדין שניתן בעתירה האחרונה שהגישו המתמחים. מצופה מעדת הבחינות שנבחרה אך לאחרונה, להטמיע את ההערות ולפעול לתיקון משמעותי של הציונים".