אאא

מליאת הכנסת אישרה הלילה (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק שיווי זכויות האישה, שיזם ח"כ יוסף ג׳בארין, הקובע שאשה בהריון לא תצטרך לעמוד בתור בקבלת שירות ציבורי. 48 חברי כנסת תמכו בחוק, ללא מתנגדים.

על פי הצעת החוק, במקום בו ניתן שירות ציבורי לפי תור, נותן השירות יספק את השירות לאישה בהיריון ללא המתנה בתור. "שירות ציבורי" מוגדר לעניין זה כשירות שניתן בידי אדם לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, בידי רשות ציבורית. לפי החוק, נותן השירות יהיה רשאי לדרוש הצגת מסמך רפואי להוכחת ההיריון.

ח"כ ג'בארין אמר בדיון: "הרעיון ליוזמת החוק הגיע כאשר הייתי בחו"ל עם אשתי שהייתה בהריון וכשראינו את התורים הארוכים במקומות ציבוריים חשבנו לוותר על אותו מקום, אבל הופתענו לטובה כשנותני השירות אמרו לנו שאנחנו לא צריכים לעמוד בתור. כאשר חזרנו לארץ ראינו את ההבדלים ביחס. הגיע הזמן לתת לנשים בהריון את הכבוד המגיע להן".

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "נשים בהיריון נאלצות לעתים להמתין זמן רב בתורים ארוכים ומייגעים במרכולים, בחנויות, בבתי מרקחת, בדואר ובמקומות נוספים הנותנים שירות לציבור. כדי להעניק לנשים בהיריון את הכבוד הראוי ולהקל עליהן, מוצע לתקן את חוק שיווי זכויות האישה, ולקבוע שבמצב שבו אישה בהיריון תבקש זאת, תינתן לה זכות לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור".