אאא

זבחים, דף צ"ח:

 

זבחים, דף צ"ט:

 

זבחים, דף ק':