אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת כג' אב תשע"ח, שבת עקב

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:55, יציאה 20:15

תל אביב - כניסה 19:16, יציאה 20:18

מודיעין עילית - כניסה 19:14, יציאה 20:16

אלעד - כניסה 19:15, יציאה 20:17

בית שמש: כניסה 18:57, יציאה 20:14

חיפה - כניסה 19:08, יציאה 20:18

צפת - כניסה 19:15, יציאה 20:17

באר שבע - כניסה 19:14, יציאה 20:16

בעולם:

פריז - כניסה 21:08, יציאה 22:21

לונדון - כניסה 20:30, יציאה 21:45

ניו יורק - כניסה 19:51, יציאה 20:54

אומן - כניסה 20:16, יציאה 21:29