אאא

מסכת זבחים, דף קי"ב:

 

מסכת זבחים, דף קי"ג: