אאא

הגאון רבי שמואל מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז' וחבר המועצת של 'הפלג הירושלמי', שיגר מכתב חיזוק לבחור ניסן ראדה, שנעצר בשבוע שעבר באשמת עריקות מצה"ל.

"לכבוד הבחור הנעלה ידידי היקר כמר ניסן ראדה ני"ו", כותב הרב מרקוביץ, "הנה זכית להימנות עם מקדשי שם שמים פעמיים. האחד, עצם אי ההתייצבות בו אתה מודיע על דביקותך בתורה בכל מחיר. והשני, שעל ידך שוב מתפרסם שיש אלפי בני תורה המצהירים כי לימוד התורה וקיומה וכבודה ורוממותה שווה יותר מכל".

בסיום מכתבו כותב הגר"ש: "וזכות זו תעמוד לך כל הימים להצלחה לעליה בתורה, מתוך נחת והרחבה להוריך וכל משפחתך. מנאי אוהבך, שמואל מרקוביץ".

יצויין כי בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בבית המשפט הצבאי ביפו, הגיע הגאון רבי אשר דויטש, מראשי ישיבת פוניבז', לחזק את ידי ההורים של הבחור העצור.

הגר''א דויטש בבית המשפט
הגר"א דויטש בבית המשפט

ל"כיכר השבת" נודע כי הגר"ש מרקוביץ עלה במוצ"ש האחרון להעתיר בתפילה בציון הרשב"י במירון להצלחת הבחור ניסן בן רונית.