אאא

הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף נכנס בימים אלו לתפקידו החדש כנשיא מועצת הרבנות הראשית, בשל העובדה כי אחיו, רבי משה יוסף, עומד בראשות בד"צ בית יוסף, סוכם עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר על הקמת ועדת משנה, במועצת הרבנות, שתדון בנושאי הכשרות.

ל"כיכר השבת" נודע כי בראש הוועדה יעמוד הראשון לציון בעצמו, וכי בכל פעם שיעלה נשא הקשור לכשרות, ידונו בו בדרכים הבאות:

• ענייני בד"צ בית יוסף יטופלו על ידי ממלא מקום קבוע שימונה על ידי מועצת הרבנות.

• ענייני כשרות רגילה יטופלו על ידי הגר"י יוסף ללא כל מגבלה.

• ענייני בד"צים אחרים, וכל עניין שיש לו השלכה עקיפה אך לא ישירה על בד"צ בית יוסף, יטופלו על ידי ועדה בראשות הראשון לציון.

כזכור, במלאות חמש שנים לבחירת הרבנים הראשיים, התחלפו הרבנים בתפקידים, כך שהגאון רבי דוד לאו נכנסת לתפקיד נשיא בית הדין הגדול והגר"י יוסף למועצת הרבנות.