אאא

בניו יורק הסתלקה הלילה (חמישי) לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת חוה שרה פיינשטיין ע"ה, אשת הגאון רבי ראובן פיינשטיין, ראש ישיבת 'מתיבתא - תפארת ירושלים' בסטטן איילנד וכלתו של מרן פוסק הדור הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל.

בשבועות האחרונים היתה הרבנית מאושפזת במצב קשה בבית החולים לאחר תאונה בה היו מעורבים בני הזוג.

הרבנית פיינשטיין ובעלה שבו מההרים אל ביתם בניו יורק ובתאונה הקשה נפצעו בדרגות שונות.

ראש הישיבה ורעייתו פונו לבית החולים שם העניקו להם טיפול רפואי ראשוני. בעוד הגר"א פיינשטיין שוחרר תוך יממה לביתו הרי שהרבנית נשארה לאשפוז תוך שמצבה הבריאותי מידרדר.

בשעות הלילה, שעון ארה"ב, הגיעו בני משפחתה להיפרד ממנה ולאחר מכן נסתלקה נשמתה לגנזי מרומים.

תלמידי הישיבה מספרים ל"כיכר השבת" על דמותה של רבנית מימים עברו שהיתה מסורה הן לבעלה שיוכל לשקוד עללימוד התורה בשקט ובשלווה ללא הפרעות וטרדות והן לבחורי הישיבה כמו אמא על מנת שיגדלו במעלות התורה והיראה.

"היא היתה דמות של ממש שהיוותה השראה לבנות חרדיות כיצד אשה יהודיה עליה לנהוג בכל ענחיני הבית".

הלוויתה בשעה 12 בצהריים (שעון ארה"ב) מהישיבה ותגיע לארץ ותיטמן בהר המנוחות בירושלים.