אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת ל' אב תשע"ח, שבת ראה

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:49, יציאה 20:09

תל אביב - כניסה 19:10, יציאה 20:12

מודיעין עילית - כניסה 19:08, יציאה 20:10

אלעד - כניסה 19:09, יציאה 20:11

בית שמש: כניסה 18:51, יציאה 20:07

חיפה - כניסה 19:02, יציאה 20:12

צפת - כניסה 19:08, יציאה 20:10

באר שבע - כניסה 19:08, יציאה 20:10

בעולם:

פריז - כניסה 20:57, יציאה 22:07

לונדון - כניסה 20:17, יציאה 21:29

ניו יורק - כניסה 19:42, יציאה 20:44

אומן - כניסה 20:05, יציאה 21:16