אאא

מסכת זבחים, דף קי"ט -

 

 

מסכת זבחים, דף ק"כ -