אאא

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, התייחס בשיעורו השבועי בבית המדרש 'יחווה דעת' למאבקי השבת ואמר כי הדבר נעשה מתוך האחריות שיש לנו, כציבור חרדי, על הציבור החילוני בישראל. 

לדברי הגר"ד יוסף: "יש לי אחריות על כל יהודי ויהודי שיקיים מצוות. אני אחראי, כל אחד מאיתנו צריך להבין את זה".

לדברי חבר המועצת: "זה שאנחנו נלחמים על ציביון יהודי של המדינה הזו, ואנחנו צריכים להיאבק מול עוכרי ישראל, על ציפור הנפש שלנו, שבת קודש. זה לא דבר כל כך פשוט, זה פשוט כואב לנו".

רבי דוד יוסף סיפר כי יהודי חילוני שאל אותו מדוע החרדים לא נלחמים על חילולי השבת בבורו פארק, ושיתף את תלמידיו את אשר הגיב לו: "שיסעו כמה שהם רוצים, אין לנו שום סיבה למנוע, גוי ששבת חייב מיתה, מותר להם. אבל אתם יהודים, יש לנו אחריות עליכם".

"לצערנו הכוח שלנו מוגבל" הדגיש הגר"ד יוסף: "אנחנו לא יכולים לעשות משהו בכוח נגד החילונים, לכן אנחנו צריכים להשתדל בהסברה ובכל הכלים, לכל הפחות למנוע את הפרהסיה".

"זה המשמעות של כל ערבים זה לזה" סיכם הגאון רבי דוד יוסף.