אאא

גורם בהנהלת בית הקברות בבני ברק ביקר בימים אחרונים במעון מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בכדי להיוועץ בנושא מסויים, ובתוך דבריו סיפר על המתרחש במתחם בית הקברות. 

לפי העלון "דברי שיח", הגורם האחראי סיפר לשר התורה כי "כמעט מידי יום מגיעים אל קברו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל אנשים מהרבה גוונים, ומשתטחים על קברו ומבקשים מחילה על שפגעו בו".

"הוא הוסיף לספר כי פעמים רבות באים אנשים ומבקשים מהאנשים שבסביבה שיבואו כדי להשלים מנין אנשים, ובפניהם הם מבקשים מחילה, וכך הוא עצמו היה הרבה פעמים במעמדות שכאלה" נכתב בעלון.

באחד הימים, סיפר הגורם, הוא השתתף במעמד מחילה שכזה. הוא תיאר את המעמד: "האיש פרץ בבכי וסיפר לנוכחים שהוא דיבר כמה פעמים שלא בכבוד על מרן זצוק"ל, והוא מרגיש היטב את יד ה' וכי נתקיים בו דברי חז"ל כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו, והלוואי והקב"ה יאמר לצרותיו די".

באותו עניין, בעלון נכתב כי "המספר שאל את מרן שר התורה האם אפשר לצרף למנין נשים, וענה מרן שלא, והסביר שבד"כ המנהג אחרי שנמצאים על הקבר שאומרים איזה פרק תהילים ואח"כ קדיש לע"נ ונשים לא יוכלו להצטרף לקדיש, לכן צריך עשרה גברים כדי שיוכלו לומר קדיש. והורה מרן שר התורה עוד, שבבקשת המחילה צריכים לומר בדיוק את השם המדויק בן אביו, של אותו שמבקשים ממנו מחילה, אבל אין צריך לומר תארי הכבוד, ואמר שזה אחת הסיבות שרושמים את כל השמות שיש לאדם על המצבה, כי מהדין מספיק לשים מציבה בעלמא, ומה שכותבים בדיוק שמו המלא ובן אביו כדי שיוכלו להזכיר שמו בתפילה כראוי".

"עוד שאל הנ"ל האם לנשמת מרן זצוק"ל בגנזי מרומים יש איזה הנאה שבא אדם לבקש מחילה כי כידוע שיש לנשמה נחת רוח כשמתפללים על מקום הקבר מרן השיב שלא, והתועלת היא רק למבקש" נכתב בעלון.