אאא

הארגונים המפעילים את המעונות ובהם בית יעקב, נאות מרגלית, נעמת, ויצו, אמונה, נשי חירות, וכן עשרות ארגונים נוספים המפעילים מעונות יום - התכנסו לדיון חירום והחליטו לפני זמן קצר על המהלך. זאת לאחר שכל הניסיונות למצוא פתרון כשלו ובהמשך לפגישה עם שר העבודה והרווחה, חיים כץ, בה הודיע כי לא הצליח לפתור את המשבר.

המפעילים טוענים כי המחסור הקשה בכוח אדם הנובע מתקצוב לא נכון וממשכורות נמוכות בהתאמה גורם לבעיות קשות בהפעלת המעונות ומונע מהם לפתוח את שנת הלימודים כראוי. 

המפעילים הגישו רשימת דרישות הנוגעת הן לגיוס ושכר העובדות והן בכל הנוגע לתקצוב והקמת מעונות יום חדשים.

יו”ר נעמת גליה וולוך מסרה: ״מדובר בענף שנמצא בקריסה מוחלטת. אנו דורשות תוספת תקינה לאלתר והצלת המעונות. ניסינו להימנע מהשבתה משך זמן ארוך מתוך רצון כנה שלא לשבש את חיי ההורים- הגענו לסיטואציה בה אין לנו ברירה. אנו במצב של מצוקת כוח אדם חמורה עקב השכר הנמוך, העבודה הקשה מאד והאחריות הרבה".

"התקינה בישראל היא של מטפלת אחת על 6 תינוקות, בניגוד לממוצע במדינות ה OECD של מטפלת לכל 4 תינוקות.  המציאות הזו מובילה לתחלופה גדולה ועזיבה של מטפלות. במקביל, מטפלות חדשות לא שורדות יותר מכמה חודשים בתפקיד. הגיע הזמן שמדינת ישראל תשים את החינוך במרכז- ומגיל 0. המצב הנוכחי פוגע בדבר הכי חשוב לכולנו  -הפעוטות״.