אאא

אלפי ילדים מחסידות סאטמר שוהים בימים אלו במחנה רב טוב שבהרי הקקטיקלס בניו יורק. על פי הנהוג, הילדים שולחים מידי שבוע מכתב להורים השוהים בעיר בריחוק מקום בו הם מספרים על כל מה שעובר עליהם.

אחד הילדים, אברהם בראדי, יתום מאב שלח מכתב לאביו שנמצא בגן עדן כך על פי לשונו. הילד מספר לאביו (שנפטר) על החיים בקעמפ על כך שנהנה ומבלה ו׳עושה חיים׳, ועל הגעגועים אליו ועל כך שהוא חסר לו מאוד.

המחנך ששם לב למכתב סיפר לאדמו"ר על כך ושלח לו את המכתב.

אחרי ימים ספורים גילה הילד להפתעתו מכתב חיזוק מיוחד שהרבי שיגר במיוחד עבורו לעודדו ולתמוך בו.

במכתב מצטער הרבי יחד עם הילד על אבדת אביו וכותב לו: "אך ידוע תדע שיש לך אב נאמן חנון ורחום אבי היתומים והוא קרוב אליך מאוד ואתה יכול לדבר אליו בכל שעה והוא יענה לך".

בהמשך כותב הרבי כי דלתות ביתו פתוחים לפניו תמיד ודיבור בכל עת לספר את אשר על ליבו ואת התקדמותו והצלחתו בלימודים.

בחסידות אומרים ל"כיכר השבת" כי המכתב של הרבי הפך לשיחת היום: "סאטמר כידוע נחשבת לאחת החצרות הגדולות בעולם, יש לאדמו״ר אלפי משפחות של חסידים בהם אלפי ילדים. העובדה שהרבי כך מתייחס לילד היתום מלמדת אותנו איך מנהיג בישראל צריך להיות בעל רגישות וכיצד יש לכבד יתום ואלמנה".

מכתבו המלא של הרבי ליתום:

לכבוד הילד היקר יניק וחכים כבר אברהם בראדי ני"ו, מתלמידי מוסדותינו הק' וכעת במחנה רב נעפאנעק ניו יארק יצ"ו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הן הי' למראה עיני את מכתבך שנתקבל אצל המסיבה לטובת מחנה רב טוב ביום ג' ואתחנן העעל"ט, ומאוד התרגשתי לראות בדבריך שאביך היקר נתבקש לגן עדן גינתא, ואנה אני בא מצערך מגודל אבידת אב יודעך מנוער.

אך ידוע תדע בני כי יש לך אב נאמן רחום וחנון, אב היתומים (תהילים סח ו), והוא קרוב אליך מאוד, ואתה יכול לדבר אליו בכל עת ובכל שעה והוא יענה לך, הכתוב בתורתינו הק' (משפטים כב, כא) "כל אלמנה ויתום וכו' כי אם צעק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו

ועתה שמע בקולי איעצך ויהי אלוקים עמך שתראה להתחזק ביתר שאת בלימוד התורה ובפרט בעבודת התפילה כי תדע נאמנה כי ה' אלוקינו מחכה על תפילותיך היוצאים מלבך באמת ובתמים, ובזה עולמך תראה בחייך להרגיש שמחה וסיפוק כי פיקודי ה' ישרים משמחי לב מצוות ה' ברא מאירת עיניים, וגם תזכה להביא בזה רב נחת דקדושה לאמך שתחי' אשר כל מגמת נפשו לראותך מעלה מעלה על במתי התורה ויראה.

והנני בזה להודיעך שדלתות ביתי פתוחים לך ובכל עת תבוא לדבר את כל מה שעל ליבך, ובפרט אשמח לשמוע מהצלחתך ועלייתך בתורה וביראת שמים ובכל עניניך, וה' הטוב יאיר את עיניך וישמח את לבבך ואת לבב משפחתך שיחי', עדי נזכה שיקיצו וירננו שוכני עפר ולראות בישיעת כל ישראל ושמחתן בביגוא"צ בב"א