אאא

"בבחרותי, כשלמדתי בישיבה, קיבלתי על עצמי בחודש אלול, ג' קבלות טובות לקראת הימים הנוראים", כך סיפר מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי על פי הדיווח במגזין 'במה'.

"א. לתת צדקה פרוטה אחת בכל יום. ב. שמירת הדיבור. ג. לומר תהילים בכל יום". תלמידיו של הגר"ח, אמרו, כי אולי כיוון בזה כנגד ג' דברים המעבירין את רוע הגזירה: "תשובה ותפילה וצדקה".

הוסיף שר התורה ופירט: "את הקבלה הראשונה לא קיימתי, כי לא היה לי כסף לזה. את הקבלה השנייה לא יכולתי לקיים מכיוון שהמשגיח בישיבה היה פונה אלי, וכי יכולתי לא לענות לו? רק את הקבלה השלישית קיימתי, ובה אני מחזיק עד היום ב"ה".

השבוע, לרגל תחילת זמן אלול, הורה מרן הגר"ח, כי "כידוע מראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפורים הם ימי רצון ומסוגלים לתשובה, וכבר תקנו הגאונים לתקוע בשופר, ולכן על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו בפרט בלימוד התורה שהוא שקול כנגד כל המצוות, כדאיתא בירושלמי ריש פאה".