אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת ז' אלול תשע"ח, שבת שופטים

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:42, יציאה 20:02

תל אביב - כניסה 19:02, יציאה 20:04

מודיעין עילית - כניסה 19:01, יציאה 20:03

אלעד - כניסה 19:02, יציאה 20:04

בית שמש: כניסה 18:44, יציאה 19:59

חיפה - כניסה 18:54, יציאה 20:04

צפת - כניסה 19:01, יציאה 20:03

באר שבע - כניסה 19:01, יציאה 20:03

בעולם:

פריז - כניסה 20:44, יציאה 21:53

לונדון - כניסה 20:04, יציאה 21:13

ניו יורק - כניסה 19:33, יציאה 20:34

אומן - כניסה 19:52, יציאה 21:01