אאא

האב ששעשע את העולם היהודי, כשהעניק לבתו בשבת האחרונה לא פחות מתשעה שמות, חזר בו ו'צמצם' לשלושה שמות.

יוסף יהושע פולגר, ממתפללי בית המדרש המרכזי של חסידי באבוב בבורו פארק, קיבל כזכור בשבת האחרונה עלייה לתורה, לרגל הולדת בתו, וכשהגבאי ביקש להכריז על שמה של הנולדת ב'מי שבירך', הוא הופתע למשמע השם שבחר האב הטרי.

"ויקרא שמה בישראל: לאה הינדא צירל מלכה עטיא שיינא חנה חוה טויבא", הוכרז בבית המדרש לאוזני המתפללים. שבירת השיא, הובילה לתגובות משעשעות ברחבי הרשת.

אלא ששלשום (שני), ביקש פולגר לעלות שוב לתורה, ובברכת ה'מי שבירך' החליף את שמה של התינוקת, כך שכרגע הוא עומד על שלושה שמות "בלבד", בדגש על כרגע...

לא ברור מה גרם לאב מלכתחילה להכריז על השם הארוך, וכמה "פרשנויות" מקוריות" כבר ניתנו לכך על ידי צייצנים חרדים ברשתות החברתיות.

יש מהם הטוענים כי מדובר בבדיחה, וכי בשלב מסוים הבין האב כי מי שתסבול מכך תהיה בתו, ולכן החליט בתבונה על שינוי שמה.