אאא

החזן הראשי של תל אביב-יפו ר' חיים אדלר, התקבל הערב בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בבני ברק יחד עם הנהלת בית הכנסת, הרב יצחק בר זאב רב בית הכנסת ושלמה פיבקו נשיא בית הכנסת הגדול, לברכת הצלחה לתפילת הסליחות וימים נוראים.

אדלר יכהן כחזן בית הכנסת הגדול בימים הנוראים בהשתתפות מקהלת הענק של בית הכנסת הגדול בתל אביב עם  30 משתתפים, בניצוחו של החזן מאיר אפפלדורפר.

אדלר חוזר לתל אביב לאחר יותר מעשור, הוא כיהן כחזן כמה שנים בבית הכנסת הגדול בירושלים ובשנתיים האחרונות בארה"ב. השנה ביקש החזן הוותיק והמוערך לחזור לכור מחצבתו העיר בה נולד ובה הוא מתגורר עד היום - תל אביב.