אאא

בחסידות צאנז קיימו ברוב עם את אמירת הסליחות של יום א', בהשתתפות כ"ק האדמו"ר שעבר לפני התיבה.

בשעה 05:15 לפנות בוקר, הופיע האדמו"ר מצאנז בהיכל הגדול - היכל רוזנברג לסליחות בהשתתפות האלפים.

לפני אמירת פזמון "שמע קולינו", נשא האדמו"ר את דרשת ההתעוררות המסורתית במשך למעלה משעה בו עורר בדברי מוסר לקראת יום הדין.

במהלך ימי חודש אלול יוצא האדמו"ר מצאנז למסע בכל הריכוזים החרדים ברחבי הארץ לקבל את קהל חסידיו לקראת הימים הנוראים. במהלך ביקורו בירושלים נפגש עם האדמו"רים מגור ובעלזא