אאא

בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, בה למדו בצעירותם גדולי ישראל ובהם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מתקיים עד היום הזה כולל בו לומדים חשובי האברכים העמלים בתורה.

הנוהג הקבוע בכולל הוא שמידי תחילת זמן מתקיימות בחירות בהן קובעים האברכים את שם המסכת אותה ילמדו בזמן הבא.

עד עתה, לאורך שנים רבות, האברכים הוותיקים והמבוגרים ניצחו והמסכת בה הם תמכו - נבחרה, אלא שלראשונה בז'מן אלול' הנוכחי - המצב השתנה.

בבחירות 'חשאיות' שנערכו בישיבה, גבר הכוח הצעיר שצידד בעד לימוד מסכת "בבא מציעא" הישיבתית, על הקו המבוגר והשמרני שצידד בעד לימוד מסכת "סוכה", שלא נלמדת כמעט בישיבות.

במהלך הבחירות שינו כמה מרבני הכולל את דעתם בעקבות לחץ מהצעירים ותמכו במסכת הישיבתית.

בישיבת לומז'ה למדו לפני כיובל, מרנן הגרמ"ש שפירא, הגר"ש רוזבסקי והגר"ז רוטברג זצוק"ל ויבדלו לחיים טובים מרנן הגר"ח קנייבסקי, הגרי"ג אדלשטיין, ועוד גדולי תורה.