אאא

על רקע הבחירות בעיר אשדוד ושאלת התמיכה בראשות העיר, הוקמה בחסידות גור ועדת רבנים מקומית בעיר, שתכריע בין ראש העיר המכהן יחיאל לסרי למועמדת הלן גלבר.

בשבועות האחרונים נפוצו שמועות בעיר כי הוועדה מתעתדת ככל הנראה להכריז על תמיכה ביחיאל לסרי לראשות העיר, שמועות שעוררה סערה אצל המתנגדים ללסרי.

בעקבות כך, נשלח מכתב לרבני הוועדה בו מתלונן הכותב על כך שכביכול בחסידות גור נכנעים לעסקני חסידות בעזלא שחפצים בבחירתו של לסרי.

"כיכר השבת" חושף בפרסום ראשון את המכתב, שהופנה אל הגאונים רבי שמעון פייבוש, רבי אברהם בנימין זילברברג ורבי אברהם מרדכי אולבסקי, חברי הוועדה.

הכתוב מציג עצמו כ"אברך פשוט, מיושבי בית המדרש באחד הכוללים של ק"ק גור באשדוד יע"א", הוא מסתייג שאולי דבריו ישמעו כחוצפה, "אבל עצור במלין לא אוכל",

"אבקש גם מחילה מראש אם הקולמוס יתלהט ויפלוט לשונות חריפים כי אין כוונתי להתחצף חלילה רק שאני חושב שזה חילול ה' שידברו בשטיבלך נגד הוועדה החשובה שבתחילה כולם ממש נהנו שקמה שיש בה אנשים שה'לא תגורו' נר לרגליהם והנה עתה מתחילים לדבר אחרת וחבל שכך כי אין זה ראוי בכלל. לכן נראה לי שעדיף שאביא בפניכם דברים ישרים ובצורה יותר נכונה ואמתית ואולי יש בהם גם משהו מן האמת", מוסיף ה"אברך".

הכותב מתייחס לשמועות שבגלל בעלזא הוועדה תחליט לתמוך בלסרי, ושהובטחו לוועדה כל מיני דברים בענייני השבת וכו'. "וכאן הבן שואל: מה נשתנה חודש אלול מחודש שבט ואדר וניסן ואייר וסיון ותמוז ואב, שבכל אלו ראינו את המלחמה האדירה לכבוד שמים שאד"ש מנהל בעוז נגד לסרי ועיריית אשדוד בכל מיני ענייני דת ובראשם שבת קדשנו, וכבר נכתב ב'המודיע' כמה פעמים בשם שלוחא דרבנן הרב יצחק גולדקנופף שאנחנו לא נצביע ללסרי אם הוא לא יעשה מעשים אמתיים למען השבת עוד לפני הבחירות, ואיך הכל נאבד כלא היה?".

לאחר שהוא מתריע כי כוחה של חסידות גור לנהל מאבקים ייפגע, הוא כותב כי "הרב יצחק גולדקנופף כתב ב'המודיע' ששבת היא מעל לפוליטיקה, אבל מהנראה כעת שזה לא לגמרי נכון, ואני לא מתכוון להתחצף אבל רצוני שהוועדה תדע מאי עמא דבר, כי לא יהיה לנו פנים שנלך לעשות דבר שהוא נגד כל מה שנאמר ונכתב בעיתון שלנו ומשולחן גבוה הרי באו הדברים".

"אני אמנם כעבדא קמיה מאריה ויעשה מה שהוועדה תחליט כי כך חונכנו אבל אני חושש מאוד שאם יגידו להצביע לסרי יהיה כעס גדול וח"ו עלולה להיפגע המשמעת והנזק החינוכי יהיה גדול, כי אנשים אומרים שלא יהיו מוכנים בשופו"א שיגידו שגור עושים מעצמם חוכא ואיטלולא, ואני שוב אומר שאני לא מסכים עם זה כלל וכלל אבל זה דברים שכבר נאמרים גם על ידי אנשים מבוגרים וחשובים והלא דבר הוא וה' הטוב יחוס וירחם שלא נגיע למצב כזה", הוא מסיים.