אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת כח' אלול תשע"ח, שבת ניצבים

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:17, יציאה 19:37

תל אביב - כניסה 18:37, יציאה 19:39

מודיעין עילית - כניסה 18:36, יציאה 19:38

אלעד - כניסה 18:36, יציאה 19:38

בית שמש: כניסה 18:18, יציאה 19:32

חיפה - כניסה 18:29, יציאה 19:39

צפת - כניסה 18:35, יציאה 19:37

באר שבע - כניסה 18:36, יציאה 19:38

בעולם:

פריז - כניסה 20:02, יציאה 21:07

לונדון - כניסה 19:18, יציאה 20:23

ניו יורק - כניסה 19:00, יציאה 19:58

אומן - כניסה 19:11, יציאה 20:16