אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת ראש השנה תשע"ט

הזמנים לפי שעון קיץ. 

ירושלים - כניסה 18:17, הדלקת נרות ביום השני 19:28 יציאה 19:27

תל אביב - כניסה 18:33, הדלקת נרות ביום השני 19:30 יציאה 19:29

מודיעין עילית - כניסה 18:26, הדלקת נרות ביום השני 19:29 יציאה 19:27

אלעד - כניסה 18:26, הדלקת נרות ביום השני 19:29 יציאה 19:28

בית שמש: כניסה 18:16, הדלקת נרות ביום השני 19:29 יציאה 19:27

חיפה - כניסה 18:24, הדלקת נרות ביום השני 19:30 יציאה 19:28

צפת - כניסה 18:27, הדלקת נרות ביום השני יציאה 19:26

באר שבע - כניסה 18:24, הדלקת נרות ביום השני 19:29 יציאה 19:28

בעולם:

פריז - כניסה 19:58, הדלקת נרות ביום השני 21:02 יציאה 21:00

לונדון - כניסה 19:13, הדלקת נרות ביום השני 20:17 יציאה 20:14

ניו יורק - כניסה 18:57, הדלקת נרות ביום השני 19:57 יציאה 19:52

אומן - כניסה 19:07, הדלקת נרות ביום השני 20:10 יציאה 20:08